Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAFRANBOLU ŞÜKRÜ EFENDİ ÇEŞMESİ SÜSLEMELERİ
(SAFRANBOLU ŞÜKRÜ EFFENDİ FOUNTAIN ORNAMENTATIONS )

Author : Zeynep Mehlika Uluçam Kırbağ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 16-26
    


Summary

Batı Karadeniz Bölgesi’nin tarihi yerleşim alanlarından biri olan Safranbolu, Homeros’un tanımıyla dönemin “incisi” olarak yazılı kaynaklarda yerini almıştır. Kent, eski doğu-batı ulaşımı arasında geçişi sağlayan stratejik konumu ve coğrafyasının elverişliliği nedenleriyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ancak bu yerleşim bölgesinde bezemeleriyle günümüze ulaşabilen taşınmaz kültür varlıklarının çoğunun XVI. yüzyıl ve sonrasına ait olduğu belirlenmiştir. Bu yapıların, sivil ve dini mimari ile birlikte kent dokusu içinde önemli bir yer tutan tarihi çeşmeler olduğu görülmektedir. Suyun bereketli olduğu Safranbolu’da çeşmelerin çoğunun anıtsal cepheleri benzer motiflerle bezenmiştir. Bunlar arasında bir bütünlük oluşturan kompozisyona sahip örnek, Şükrü Efendi Çeşmesi’dir. Yapı, iki sütünce arasında, dikdörtgen şekli verilip tek cepheli olarak bir konutun bahçe duvarına inşa edilmiştir. Üzerindeki süsleme kompozisyonları yapıldığı dönemin özelliklerini taşımaktadır. Ancak Safranbolu’daki diğer benzer bezemeli 28 çeşmeden farklı olarak bu çeşmenin dikkat çeken özelliği kompozisyonda oluşan bütünlüğüdür. Bu araştırmada, Safranbolu Şükrü Efendi Çeşmesi’nin süsleme kompozisyonunda yer alan her motif Tasarım İlke ve Yöntemlerine göre de değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Safranbolu, Şükrü Efendi Çeşmesi, Çeşme Süslemeleri.Keywords
Safranbolu, Şükrü Efendi Çeşmesi, Çeşme Süslemeleri.

Abstract

One of the historical settlements of the Western Black Sea Region, Safranbolu, has appeared in written sources as the “pearl” of the period in the words of Homer. The city has been home to many civilizations due to its strategic position enabling passage between the ancient east and west and the suitability of its geography. However, most of the immovable cultural heritages reached today with their decorations were identified to be from the 16th century and later. These structures are observed to be historical fountains which occupy an important place in the configuration of the city together with civil and religious architecture. Monumental fronts of most of the fountains in Safranbolu, where water is abundant, have been decorated with similar motifs. The example having a composition that forms completeness among these is the Şükrü Effendi Fountain. The structure was built on the garden wall of a residence and between two pillars as a single front structure in a rectangular shape. Ornament compositions carry the characteristics of its period. However, what makes this fountain different from other similar 28 decorated fountains in Safranbolu and attracts attention is the completeness in its composition. In this research, each motif in the decoration composition of Safranbolu Şükrü Efendi Fountain was evaluated according to Design Principles and Methods as well.Keywords
Safranbolu, Şükrü Effendi Fountain, Fountain Ornaments.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri