Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENCİ BAKIŞINA GÖRE KURUMSAL İTİBAR: ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK LİTERATÜR TARAMASI
(CORPORATE REPUTATION ACCORDING TO THE STUDENT'S PERSPECTIVE: A LITERATURE REVIEW FOR UNIVERSITIES )

Author : Yılmaz Bayar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 141-148
    


Summary

Çalışma ortamındaki örgütler arası sınırlar giderek ortadan kaybolmaktadır. Buna ilaveten firmalar arasındaki rekabet gittikçe dramatik boyutlara ulaşmaktadır. Sürekli olarak gelişen teknoloji ve değişen piyasa koşulları bu rekabet şartlarını daha da zorlaştırmaktadır. Bu sebeplerle işletmelerin pazardaki devamlılığını sürdürebilmesinin koşullarından birisi iyi bir itibara sahip olmasıdır. Bir eğitim hizmeti sunan üniversiteler de bu rekabetin içindedir. Dolayısıyla üniversiteler için de itibar vazgeçilmez bir olgudur. Her üniversitenin iç paydaşlarından biri öğrencilerdir. Öğrencilerin sahip olduğu olumlu kurumsal itibar, üniversiteye yönelik pozitif tutumlar geliştirmesine sebep olabilir. Bu tutumlar üniversitenin örgütsel amaçlarına ulaşmasında katkıda bulunur. Bu sebeplerle her öğrencinin sahip olduğu pozitif yönlü kurumsal itibar algısı, üniversite için faydalı sonuçlar yaratabilir. Üniversite öğrencilerine ait kurumsal itibarı ortaya koymak için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Öncelikle kurumsal itibar ve bileşenleri açıklanmıştır. Sonrasında literatür taramasına yer verilmiştir. Müteakiben bulgular açıklandıktan sonra tartışma ve sonuca varılmıştır.Keywords
İtibar, Kurumsal İtibar, Üniversite Öğrencileri

Abstract

The boundaries between organizations in the working environment are gradually disappearing. In addition, competition between firms is gradually reaching dramatic dimensions. Constantly developing technology and changing market conditions make these competition conditions even more difficult. For these reasons, one of the conditions for businesses to maintain their continuity in the market is having a good reputation. Universities that offer an educational service are also in this competition. Therefore, reputation is an indispensable fact for universities. One of the internal stakeholders of every university is students. Affirmative perception of corporate reputation of students may lead to develop positive attitudes towards university. These attitudes may contribute to university to reach its organizational goals. For these reasons, university student’s positive perception of corporate reputation can cause beneficial results for the university. This study was carried out to demonstrate the institutional reputation of university students. Firstly, corporate reputation and its components are explained. Afterwards, a literature review is included. Subsequently, after the findings were explained, discussion and conclusion were reached.Keywords
Reputation, Corporate Reputation, University Students

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri