Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİSYEN-SANATÇILARIN ESERLERİNDE MİNİ TEKSTİL
(MINI TEXTILE IN THE WORKS OF ACADEMICIAN-ARTISTS IN TURKEY )

Author : Gülşen Şefika BERBER  ; Sevim Tuğba Arabalı Koşar  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 53-67
    


Summary

Mini tekstil kavramı, tüm sanat dallarındaki kavramsal, biçimsel ve yapısal gelişmelerin ve etkileşimin sonucunda 1970’lerde lif sanatı kapsamında oluşan deneysel bir form olarak ortaya çıkmıştır. Lif sanatına paralel olarak gelişme gösteren yenilikçi, yaratıcı yöntem ve malzemelerin kullanımları ile kendine özgü anlatım olanakları bulan mini tekstiller, günümüzde uluslararası alanda yaygın bir fenomen haline gelerek çağdaş sanatın ifade yöntemlerini kullanıp, yüzeysel ya da hacimli bir yapıya özgü belirli bir görsel dilin keşfedilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda uluslararası düzeyde eserler veren ve bu sanatın gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlayan on Türk akademisyen-sanatçı mini tekstiller kapsamında yer alan eser görselleri bu çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Mini tekstil kavramının bilgisine yer vermek ve Türkiye’deki akademisyen-sanatçıların mini tekstil alanındaki eserlerini kavram, malzeme, teknik, biçim, yüzey ve renk çerçevesinde yorumlayarak okuyucuya tanıtmak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Nitel araştırmalar kapsamında betimsel analiz yöntemiyle yapılan bu çalışmanın verileri doküman analizi yöntemiyle elde edilerek akademisyen sanatçılarla yapılan karşılıklı görüşmeler de eserlerindeki malzeme, teknik ve biçim arayışlarının ve/ya kavramsal yaklaşımların ortaya konulmasında yardımcı olmuştur. Bu eserler incelendiğinde mini tekstillerin; bazen çağın ideolojilerine, bazen ulusal kültürün sürdürülebilirliğine, doğaya, insan ve var oluş gibi kavramlara gönderme yaptığı görülmektedir.Keywords
Mini Tekstil, Lif Sanatı, Kavramsal yaklaşım, Malzeme ve Teknik, Türkiye

Abstract

ABSTRACT As a result of the conceptual, formal and structural developments and interactions in all art branches, the concept of mini textile emerged as an experimental form within the scope of fiber art in the 1970s. With the use of innovative, creative methods and materials developed in parallel with the fiber art, mini textiles, by using the expression methods of contemporary art, have become a widespread phenomenon in the international arena today and enabled the discovery of a specific visual language that is peculiar to a superficial or voluminous structure. The visuals of the works of ten Turkish academician-artists, who produce works in this context at international level and ensure the development and sustainability of this art, constitute the boundedness of this study. The main purposes of this study are to include knowledge of the concept of mini textile and to introduce the works of Turkish academician-artists by interpreting them in terms of concept, material, technique, form, surface and color. The data of this study, which was conducted with the descriptive analysis method within the scope of qualitative research, was obtained by document analysis method, and reciprocal interviews with academician-artists helped to reveal the search for materials, techniques and forms and/or conceptual approaches in their works. When these works are analyzed, it is seen that mini textiles sometimes refer to the ideologies of the age, sustainability of national culture, nature, human and existenceKeywords
Mini Textile, Fiber Art, Conceptual Approach, Material and Technique, Turkey

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri