Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RESEARCH OF NEURO MARKETING IN TERMS OF FAMILY LIFE CYCLE AS A NEW MARKETING APPROACH
(RESEARCH OF NEURO MARKETING IN TERMS OF FAMILY LIFE CYCLE AS A NEW MARKETING APPROACH )

Author : SERHAT ATA  ; Abdulvahap BAYDAŞ ; İrem HORUZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 98-118
    


Summary

Bu çalışma; etkili bir reklamın nasıl olması gerektiğini ve tüketicilerin nöropazarlama hakkındaki tutumlarının, aile yaşam döngüsünde bulunan gruplar açısından farklılık arz edip etmediğini sorgulamak amacıyla yapılmış olup Düzce ilinde bulunan 389 kişiye, Eylül ve Aralık 2019 tarihleri arasında anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcılar reklamlarda ünlü bir kişinin, bebeklerin, heyecan, tutku ve mizahın, kadınların ve cinselliğin, ayrıca müziğin kullanılmasının reklamları etkili yapacağı yönünde tutum gösterdikleri belirlenmiştir. Aile yaşam döngüsünde bulunan gruplar karşılaştırıldığında ise tüm çocukları evden ayrılan çiftlerin; nöropazarlama çalışmalarının etik olmadığı ve insanların özeline aykırı olduğu konusunda en fazla olumlu oranda katılım gösterdiği, bekâr bireylerin ise nöropazarlama çalışmalarının etik olmadığı konusunda katılmıyorum ve kararsızım ifadeleri arasında tutum gösterdiği tespit edilmiştir.Keywords
Nöropazarlama, Nöroreklam, Aile Yaşam Döngüsü

Abstract

This study was conducted to question how an effective advertisement should be and whether the attitudes of consumers about neuromarketing differ in terms of groups in the family life cycle. It was carried out by applying a survey method to in Duzce 389 people between September and December 2019. As a result of the study, it was determined that the participants showed an attitude that the use of a famous person, babies, excitement, passion, humor, women and sexuality, moreover, music in advertisements would make the advertisements effective. When the groups in the family life cycle were compared, it was found that families with all children leaving home showed the most positive participation that neuromarketing activities were unethical and against the privacy of people; in addition, single individuals displayed an attitude between the expressions of disagree and indecisive about the unethical nature of neuromarketing studies.Keywords
Neuromarketing, Neuro advertisement, Family Life Cycle

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri