Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NURULLAH ATAÇ’IN 1956 YILINA AİT GÜNCELERİNDE ÖDÜNÇLEMELER İÇİN KULLANDIĞI SÖZLER VE BU SÖZLERİN GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK’TEKİ GÖRÜNÜMLERİ
(WORDS USED FOR BORROWINGS IN NURULLAH ATAÇ’S JOURNALS OF 1956 AND VIEWS OF THESE WORDS IN THE CURRENT TURKISH DICTIONARY )

Author : Yeter Torun Öğretmen    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 135-147
    


Summary

Nurullah Ataç, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Ataç, aynı zamanda özellikle deneme ve güncelerinde kullandığı yeni sözler ve devrik cümle kullanımıyla Türk dili tarihi içinde tartışmaların da odağında olan isimdir. Türk dili ve edebiyatı tarihi içinde Ataç; edebi kişiliği, dil anlayışı, eleştirmenliği gibi birçok yönden değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ise Ataç’ın günce türü yazılarında, ödünçleme sözler için kullandığı karşılıklar üzerinde durulmuştur. Yazarın 1956 yılına ait güncelerinde yer alan ödünçleme sözler için kullandığı karşılıklar Güncel Türkçe Sözlük’teki görünümleri açısından ele alınmıştır. Ataç’ın Doğu ve Batı dillerinden ödünçlemeler için kullandığı sözlerin yapı özellikleri bağlamında daha çok türetme yoluyla oluşturulan sözler olduğu görülmektedir. Yeni sözlerin daha çok Doğu dillerinden ödünçlemeler için oluşturulduğu gözlenmiştir. Belirlenen sözler sözlükselleşme ve sözlükselleşme aşamaları bağlamında da ele alınmıştır. Güncelerde belirlenen sözler, sözlükselleşme aşamaları bağlamında yeni öge (neologism) olarak değerlendirilmiş; belirlenen yeni ögelerin yerleşikleşme (institutionalisation) aşamasını tamamlaması ve sözlük birime dönüşme durumu incelenmiştir. İnceleme sonunda belirlenen sözlerin yaklaşık yarısının sözlük birime dönüştüğü görülmüştür.Keywords
Nurullah Ataç, günce, sözlükselleşme, sözlük birim

Abstract

Nurullah Ataç is one of the important names of Turkish literature in the Republic period. Ataç is also at the center of discussions in the history of the Turkish language, especially with the use of new words and inverted sentences in his essays and journals. Ataç has been evaluated from many aspects, as his literary personality, understanding of language, criticism in the history of Turkish language and literature. In this study, the equivalents used by Ataç for borrowing words in his journal type writings are focused on. The equivalents used by the author for borrowing words in his journals of 1956 were discussed in terms of their appearances in the Current Turkish Dictionary. It is seen that the words that Ataç uses for borrowing from Eastern and Western languages are mostly derivative words in the context of their structural features. It has been observed that the new words were mostly composed for borrowings from Eastern languages. The words determined were also discussed in the context of lexicalization and lexicalization stages. The words determined in the diaries were evaluated as a new element (neologism) in the context of lexicalization stages. The status of the new elements that are determined to complete the institutionalisation stage and turn into a lexeme is examined. At the end of the analysis, it was seen that approximately half of the words determined turned into lexeme.Keywords
Nurullah Ataç, journal, lexicalization, lexeme

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri