Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR TARİH KAYNAĞI OLARAK OSMANLI TAHRİR DEFTERLERİ VE SAFEVİ BÖLGESİ TAHRİR DEFTERLERİ ÜZERİNE
(ON OTTOMAN HERITAGE TAX REGİSTERS AND SAFEVI REGION TAX REGİSTERS AS A HISTORY SOURCE )

Author : Akram Nejabati    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 125-134
    


Summary

Osmanlı devleti iktisadi ve siyasî varlığını sürdürmek, toplum ve hazine düzenini ayakta tutmak için Mısır, Roma-Bizans ve Orta çağ Avrupası’nda da görülen vergi ve vergiye tabi nüfus potansiyelini kayıt altına alma faaliyetini XIV. yüzyıldan itibaren uygulamaya koymuş ve XVI. yüzyılda bu sistemi tüm İmparatorluk arazilerini kapsayacak şekilde genişletmiştir. XVII. yüzyıldan sonra ise kalıcı veya geçici hakimiyet tesis ettiği yeni topraklarda bu uygulamayı sürdürmüştür. Osmanlı Devleti İran bölgesinde elde ettiği topraklarda da hükümdarlığını sürdürmek için tahrir sistemini uygulayarak ona XVIII. yüzyılda yeni bir boyut kazandırmıştır. Osmanlı İran tahrirleri Osmanlı sistemini bu coğrafyada tesis ederek köylünün hakkını korumakla birlikte devletin de gelir kaynaklarını ve vergiye tabi olan nüfusu tespit etmede büyük bir rol oynamıştır.Keywords
Tahrir Defteri, Osmanlı, İran, Vergi, Kaynak

Abstract

In order to maintain the economic and political existence of the Ottoman state and to keep the public and treasury order alive, the tax and tax population and tax potential, which were seen in Egypt, Rome, Byzantine and Middle Ages Europe, were recorded in XIV. century and put into practice from the XVI. Century expanded this system to cover all Imperial lands, XVII. After the century, it continued to apply in new lands where it established permanent or temporary domination. The Ottoman Empire applied the tahrir system here in order to continue its sovereignty in the lands that it acquired in the Iranian region, and it was XVIII. century has brought a new dimension. Ottoman Iranian registries played a major role in determining the income sources of the state and the population subject to tax, as well as protecting the rights of the villagers by establishing the Ottoman system in this geography.Keywords
Tax Registers, Ottoman, İran, Tax, Source

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri