Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE COVID-19 SALGINININ DİJİTAL DÖNÜŞÜME ETKİLERİ
(DIGITAL TRANSFORMATION AND THE DIGITAL TRANSFORMATION EFFECTS OF THE COVID-19 OUTBREAK )

Author : Ümit Cihan  ; Aysel Cihan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 119-124
    


Summary

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimi, birçok alanda dijitalleşmeyi gerekli kılmıştır. Çağın gereklerine uygun olarak dijital dönüşüm yaşamın her alanına girmektedir. Artan rekabet ortamı, değişen teknolojik koşullar gibi faktörler ise bireysel yaşamda gerçekleşene dijital dönüşümün sanayi yaşamında da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çalışmada; dijital dönüşüm kavramının tanımı ve özellikleri ile dijital dönüşümün işletme performansına etkileri konuları ana hatları ile incelenmiştir. Bunun yanı sıra günümüzün en önemli gündem konuları arasında yer alan ve tüm dünyayı etkise altına almış olan Covid-19 salgınının dijital dönüşüme etkileri de ayrıca incelenecektir. Bu çalışmada; özellikle Covid-19 salgınının dijital dönüşüme etkileri konusu ele alınırken ülkemizde yayımlanmış olan kaynaklardan faydalanılmıştır. Yaklaşık bir yıldır içinde bulunduğumuz pandemi ortamında olası etkiler ile ilgili henüz yeterli kaynak olmamasına rağmen çalışma güncel konular irdelenerek tamamlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde dijital dönüşümün çağın gerekliliği olduğu ve Covid-19 salgınının dijital dönüşüme daha çok önemli etkilerinin olduğu görülmüştür. Dijital dönüşümü gerçekleştirmeyen firmaların geleceğinin olmadığı bu salgında daha net görülmüştür.Keywords
Dijital dönüşüm, Covid-19, Pandemi, İşletme

Abstract

Today, the rapid development and change of technology has made digitalization necessary in many areas. In accordance with the requirements of the age, digital transformation is included in all areas of life. Factors such as the increasing competitive environment and changing technological conditions have caused the digital transformation in individual life to emerge in industrial life. In the study;the definition and characteristics of the concept of digital transformation and the effects of digital transformation on business performance are examined. In addition, the effects of the Covid-19 epidemic, which is among the most important agenda topics of today and has affected the whole world, on digital transformation will also be examined. In this study; in particular, the resources published in our country were used when dealing with the digital transformation effects of the Covid-19 outbreak. Although there are not enough sources about the possible effects of the pandemic environment we have been in for about a year, the study has been completed by examining current issues. As a result of the analysis, it has been seen that digital transformation is a necessity of the age and the Covid-19 epidemic has more important effects on digital transformation. It has been more clear in this epidemic that there is no future for firms that do not realize digital transformation.Keywords
Digital transformation, Covid-19, Pandemic, Business

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri