Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ BAĞLAMINDA TOPLUMDA DEĞİŞEN KÜLTÜREL PARADİGMALAR
(CHANGING IN SOCIETY IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC CULTURAL PARADIGMAS )

Author : Musa Bilik    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 126-138
    


Summary

İnsanlar da diğer tüm canlılar gibi varoluş ve var olma sürecinde doğanın bir parçası olmuştur. Bu durum, insan ile doğa arasındaki içten-etkimenin temel yapısını oluşturmaktadır. Mekân ve zaman bağlamında doğadaki değişim ile dönüşümlere uyum sağlayan canlılar, türlerini devam ettirebilmişlerdir. Sanayi Devrimi ile başlayan teknolojik gelişmelerle doğadaki güç dengelerini lehine döndürdüğü yanılgısına düşen insan, diğer canlıları hükmetmesi gereken bir nesne olarak görmüş ve doğaya farklı boyutlarda zarar vermiştir. Bu durum Dünya’daki pek çok ekosistemi yok olma eşiğine getirmiştir. Psiko-sosyal olgular çerçevesinde insan yaşamını birçok açıdan tehdit eden Covid-19 salgını, yaratmış olduğu korku kültüründen dolayı insanların yaşam kalitesini düşürmüştür. Ayrıca bir toplumu var eden ve birlikteliğini sağlayan kimi önemli sosyo-kültürel değerleri de etkilemektedir. Günümüz Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 salgını ekonomik, güvenlik, psikolojik, sosyolojik, edebi, dini, siyasi ve sosyal açılardan insanlık tarihini etkileyerek; insanların bireysel yaşamında ve toplumların kültürel hafızasında önemli değişimlere sebep olmaktadır. Bu çalışmada kültür olgusu ile kültür türleri bağlamında Covid-19 salgını sürecinde yaşanan psiko-sosyal duygular, yerel ve evrensel boyutta değişen ve değişebilmesi muhtemel sosyo-kültürel durum ve davranışlar değerlendirilmektedir.Keywords
Covid-19, doğa, insan, kültür, salgın

Abstract

Humans, like all other creatures, have been a part of nature in the process of existence and existence. This is the basic structure of the internal influence between man and nature. Living things that adapt to changes in nature and transformations in the context of space and time have been able to continue their species. A person who falls under the misconception that he has turned the balance of power in nature in his favor with technological developments that began with the Industrial Revolution, saw other living things as an object that should rule, and damaged nature in different dimensions. This has brought many ecosystems on earth to the brink of extinction. The covid-19 epidemic, which threatens human life in many ways within the framework of psycho-social phenomena, has reduced the quality of life of people due to the culture of fear it has created. It also affects some important socio-cultural values that create a society and ensure its unity. The Covid-19 epidemic, which is occurring throughout the world today,affects human history in economic, security, psychological, sociological, literary, religious, political and social aspects, causing significant changes in people's individual lives and the cultural memory of societies.In this study, psycho-social emotions experienced during the Covid-19 epidemic, socio-cultural situations and behaviors that change and are likely to change in local and universal dimensions are evaluated in the context of culture phenomenon and culture types.Keywords
Covid-19,nature, human, culture, pandemic

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri