Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞLETMELERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN ÜCRET DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EFFECT OF CUSTOMER SATISFACTION PRACTICES OF BUSINESSES ON THE WAGE LEVEL OF EMPLOYEES )

Author : GÖKÇE CEREV  ; Gülnihal TUNCEL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 98-110
    


Summary

İşletmelerin temel amacı kârlılıklarını ve sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmektir. Günümüzün rekabet ortamında işletmelerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için müşteri odaklı planlama ve uygulama yapmaları bir gereklilik şekline dönüşmüştür. Müşteri odaklı işletmeler de müşteri memnuniyeti ön plana çıkarken işletmelerin beşeri sermayesini meydana getiren çalışanların önemi de giderek artmaktadır. İşletmelerin müşteri memnuniyetinde başarılı olmaları için öncelikle çalışanlarının memnuniyetini sağlamaları gerekmektedir. Çalışanların memnuniyetini ortaya çıkaran önemli bir unsur da ücrettir. Bu çalışma da işletmelerin müşteri memnuniyeti uygulamaları ve başarılarıyla çalışanların ücretleri arasındaki ilişki, müşteri memnuniyeti stratejisi izleyen ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalarındaki çalışanlar örneğinden incelenmiştir. Çalışma da araştırmanın evrenini Elazığ İlinde bulunan alışveriş merkezlerindeki ulusal düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları oluşturmaktadır. Çalışma da araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışma da mülakat formları içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda işletmelerin müşteri memnuniyeti uygulamaları ile çalışanların ücretleri arasında doğrusal ilişki olduğu tespit edilmiş, çalışanların ücret memnuniyetini sağlayan işletmelerin müşteri memnuniyetin de daha başarılı olduğu ve rekabette avantaj sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
İşletme, Çalışan, Müşteri Memnuniyeti, Ücret

Abstract

The main purpose of businesses is to maintain their profitability and sustainability. In today's competitive environment, customer-oriented planning and implementation have become a necessity for businesses to achieve their goals. While customer satisfaction comes to the fore in customer-oriented businesses, the importance of employees who make up the human capital of businesses is increasing. In order for businesses to be successful in terms of customer satisfaction, it is important to ensure the satisfaction of their employees. An important factor that reveals employee satisfaction is wage. In this study, the relationship between the customer satisfaction practices and successes of the companies and the wages of the employees was examined through the example of shopping mall employees. The population of the study consisted of a shopping mall employees in Elazig Province. Semi-structured interview form, one of the qualitative research methods, was used in the study. Interview forms were evaluated with content analysis. As a result of the study, it was determined that there was a linear relationship between the customer satisfaction practices of the companies and the wages of the employees. In the study, it was concluded that businesses that provide employee wage satisfaction achieve more positive results in terms of customer satisfaction and gain competitive advantage.Keywords
Business, Employee, Customer, Customer Satisfaction,

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri