Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK KURUMLARINDA KRİZ VE KRİZ YÖNETİMİ (Covit-19)
(CRISIS AND CRISIS MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS (Covit-19) )

Author : HASAN UZUN  ; Zine CİN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 149-163
    


Summary

Kriz, kişileri, örgütleri, grupları ve toplumları olumsuz yönde etkileyen gelişmelerdir. Krizler, yapısı itibariyle toplumların ve örgütlerin yaşam/hizmet kalitesini olumsuz yönde şekillendirmektedir. Sağlık kaynaklı kriz durumlarında toplumların/örgütlerin/bireylerin, sağlık ihtiyaçları ve öncelikleri değişmektedir. Bu durumun kayıpsız veya en az kayıpla atlatıla bilmesi etkili kriz yönetimi ile mümkündür. Bu çalışmanın ana amacı, sağlık kurumlarında kriz ve kriz yönetimi konusunda bilgi havuzu oluşturmaktır. Bu amaçla salgın hastalıklar gibi kriz anlarında sağlık kurumlarının ne yapmaları veya ne yapmamaları gerektiği incelenmiş ve sağlık kurumları için kurumsal bir hafıza oluşturulmuştur. Özellikle bir yıla yakın bir süredir dünyanın gündeminden düşmeyen Covid-19’un sosyal, ekonomik ve psikolojik çıktıları; sağlık kurumlarında kriz ve kriz yönetimini daha anlamlı bir hale getirmiştir. Netice itibarı ile bu çalışma, sağlıkta kriz ve kriz yönetimi konusunda, kurumların ve kişilerin sistematik bilgi birikimlerini artırmayı ve hangi aşamada yeterli hangi aşamada yetersiz olduklarını ölçebilmelerini ve görebilmelerini amaçlamaktadır. Bu sayede sağlık kurumları yaşanan veya yaşanabilecek kriz durumlarında kullandıkları veya kullanacakları kriz yönetimlerinin eksiklerini giderebileceklerdir.Keywords
Sağlık Çalışanı, Kriz, Kriz Yönetimi, Covid-19

Abstract

Crisis are developments that negatively affect individuals, organizations, groups and societies. Crises, due to their nature, shape the life / service quality of societies and organizations negatively. Health needs and priorities of societies / organizations / individuals change in health-related crisis situations. It is possible to overcome this situation without any loss or with the least loss via effective crisis management. This study aims to engender succinct knowledge about crisis and crisis management in health institutions. Sequel to this narrative, it is imperative to examine what health institutions should and should not do in crises such as epidemic diseases, and thus; Institutional memory has been established. Moreso, as factors such as social, economic, and psychological outputs of Covid-19 has been prioritized on the agenda of the World for nearly a year, crisis and crisis management in health institutions became more useful thereafter. Consequently, this study aims to increase the systematic knowledge of institutions and individuals on crisis and crisis management in health and to measure and see at what stage they are sufficient and not sufficient. Therefore, existent or potential crisis or crises will be more accurately isolated or managed.Keywords
Health employee, Crisis, Crisis Management, Covid-19

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri