Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜÇ BOYUTLU SANATSAL DOKUMALAR/DOKUMA HEYKELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THREE-DIMENSIONAL ART OF WEAVING / WOVEN SCULPTURES )

Author : Özge USLUCA ERİM  ; F.Yelda Gezicioğlu ; Mine Beşen  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 16-35
    


Summary

Kültürel mirasımızın bir parçası olan dokumacılık, günümüzde geleneksel üretim biçimi olarak devam ederken teknolojik gelişmeler ve modern hayatın getirdikleriyle, endüstriyel ve sanatsal üretimler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Dokuma sanatı tarihsel süreç içerisinde farklı amaçlar ve kullanımlar doğrultusunda gelişerek çeşitlenmiştir. 19.yüzyıl’da özellikle Bauhaus Okulunun kurulması, dokuma sanatı için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Aynı zamanda bu dönem, sanatsal dokumaların başlangıcı sayılabilir. Birçok alanda olduğu gibi tekstil alanında kökten bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Tekstil sanatçıları/tasarımcıları dokuma tekniğini kullanarak yeni arayışlar ve buluşlar içerisine girmişler ve böylece üç boyutlu, hacimli, heykelsi dokumalar ortaya çıkarmışlardır. Çalışmada; günümüzde Türkiye’deki tekstil sanatçıları/tasarımcılarının dokuma sanatı alanındaki seçilmiş üç boyutlu örneklerin malzeme, teknik ve biçim bazında incelenerek tekstil alanına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Gözlem ve doküman analizi yöntemleri ile yapılan bu araştırma, sanatçı/tasarımcılarla yapılan yazılı ve sözlü görüşmeler ile desteklenerek seçilmiş heykelsi dokumaların yapısal teknik özellikleri ile biçimsel ve estetik etkilerin incelenmesini kapsamaktadır.Keywords
Üç Boyutlu Dokuma, Dokuma Sanatı, Dokuma Heykeller, Bauhaus, Hacim

Abstract

Weaving, which is a part of our cultural heritage, continues as a traditional production method. It also appears as industrial and artistic productions with the technological developments and the benefits of modern life. The art of weaving has developed and diversified in line with different purposes and uses in the historical process. Especially the establishment of the Bauhaus School in the 19th century was an important turning point for the art of weaving. At the same time, this period can be regarded as the beginning of artistic weaving. As in many areas, a radical change and transformation has been experienced in the textile field. Textile artists / designers have entered into new searches and inventions by using the weaving technique and they created three-dimensional, voluminous and sculptural weavings. In the study, it is aimed to contribute to the textile field by examining on the basis of material, technique and form of textile artists / designers selected three-dimensional examples of the woven art field, focusing in the contemporary artists in todays Turkey. This research conducted with observation and document analysis methods covers the examination of selected (these works) (three-dimensional, voluminous, sculptural weavings), structural technical features and formal and aesthetic effects supported by written and oral interviews with artists / designers.Keywords
Three Dimensional Weaving, The Art of Weaving, Woven Sculptures, Bauhaus, Volume

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri