Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


METAFOR ÇEVİRİSİ: SHAKESPEARE’İN A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM ADLI ESERİNDEKİ METAFORLARIN TÜRKÇEYE AKTARIMI HAKKINDA BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
(TRANSLATING METAPHORS: A CASE STUDY ON THE TRANSFER OF METAPHORS IN SHAKESPEARE'S A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM TO TURKISH )

Author : İlknur BAYTAR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 342-352
    


Summary

Kültürel farklılıklar sebebiyle, söz sanatları çevirisinin oldukça meşakkatli olduğu bilinmektedir. Söz sanatları arasında yer alan metaforlar da kültürel bazlı ifadeler olup, içinde var olduğu toplumun kültürüne ayna tutmaktadır. Bundan ötürü, edebi eserlerde yer alan metaforların hedef dile çevrilmesi çevirmenler için sorun teşkil etmektedir. Çevirmenler bu ifadeleri hedef dile çevirirken çevrilemezlik problemiyle karşı karşıya gelebilirler ya da bu ifadelerin aktarımında sorun yaşabilirler. Bütün bunlar dikkate alındığında, metafor çevirisi; kaynak metindeki ifadelerin hedef dilde yalnızca dilsel eşdeğerliklerinin bulunması etkinliği değildir. Bundan ziyade, kültürel faktörler dahil olmak üzere bir dizi değişkeni içinde bulunduran karmaşık bir etkinliktir. Bu kapsamda, bu çalışmanın iki amacı vardır. İlk olarak çalışma, Shakespeare’in A Midsummer Night’s Dream başlıklı eserinde yer alan metaforların hedef dil olan Türkçeye aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldıysa da ne ölçüde aktarıldığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışmanın diğer amacı ise seçilen eserde tespit edilen metaforları hedef metne çevirirken, çevirmenin tercih ettiği stratejileri ortaya koymaktır. Çevirmenin tercih ettiği stratejileri ortaya koymak için kaynak metinde tespit edilen metaforlar, Van den Broeck’in (1981) metafor çevirisi için ileri sürdüğü stratejiler kapsamında analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına değinmek gerekirse; çevirmenin seçilen metaforları hedef dile aktarırken en çok ‘sensu stricto’ şeklinde yani tam anlamıyla çevirme (translation 'sensu stricto') stratejisini kullandığı görülürken, bu stratejiyi ikame (substitution) stratejisinin takip ettiği görülmüştür. Son olarak da çevirmenin söz konusu metaforları hedef dile aktarırken, açıklama (paraphrase) stratejisine hiç başvurmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Söz Sanatları, Metaforlar, Metafor Çevirisi, Çeviri Stratejileri, Metafor Çevirisi Stratejileri

Abstract

It is known that the translation of figures of speech is quite arduous, because of cultural differences. Metaphors, which are among the figures of speech, are cultural-based expressions and mirror the culture of the society where they exist. Because of this, the translation of metaphors in literary works to the target language poses a problem for the translators. Translators may face the problem of untranslatability when translating these expressions into the target language, or they may have problems in translating these expressions. Having all these in mind, metaphor translation is not just the activity of finding the linguistic equivalence of the expressions in the source text. Rather than, it is a complicated activity that embodies a number of variables, including cultural factors. Within this scope, this study has two purposes. First of all, it aims to reveal whether the metaphors in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream were transferred to Turkish or not and if so, to what extent they were transferred. Another purpose of the study is to determine the strategies used by the translator while transferring the metaphors specified in the selected work to the target text. The metaphors determined in the source text to find out the strategies preferred by the translator were analyzed within the context of the strategies Van den Broeck (1981) put forward for metaphor translation. To mention the results of the study; as it was seen that the translator used translation 'sensu stricto' strategy most while translating the selected metaphors into the target language, it was observed that this strategy was followed by the substitution strategy. Finally, it was concluded that the translator never used the paraphrasing strategy while transferring these metaphors to the target language.Keywords
Figures of Speech, Metaphors, Metaphor Translation, Translation Strategies, Metaphor Translation Strategies

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri