Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN RUHÇULUK VE ETKİLERİ: H. P. BLAVATSKY ve TEOSOFİ CEMİYETİ ÖRNEĞİ
(MODERN SPIRITUALISM AND ITS EFFECTS: H. P. BLAVATSKY AND THEOSOPHICAL SOCIETY SAMPLE )

Author : Ali GÜL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 203-220
1418    1041


Summary

19. yüzyılın ortalarından itibaren başta ABD olmak üzere Batı dünyası “modern ruhçuluk / spiritüalizm” denilen bir olguyla karşılaştı. Amerikalı Fox kardeşlerin yaşadığı fenomenin modern ruhçuluğun başlangıcı olduğu düşünülür. Bunun öncesinde ise E. Swedenborg ve F. A. Mesmer gibi isimlerin modern ruhçuluğun kuramsal çerçevesini oluşturmada önemli katkıları olduğu ifade edilir. Ölen insanların ruhlarıyla iletişime geçme esasına dayanan bu anlayış kendisine birçok taraftar buldu. Modern ruhçuluk dönemin materyalist ve pozitivist anlayışına karşı bir başkaldırıyı da temsil etti. Kısa süre içinde medyumlar tarafından düzenlenen ruh çağırma celseleri Batı’da yaygınlaştı. Celselerde ruhlarla iletişim kurmak için birçok yöntem kullanıldı. Ruh çağırma celseleri kimileri için bir deney salonuna dönüşürken tabii olarak bu ortamlarda birçok şarlatan da türedi. Modern ruhçuluk ezoterik ve okült hareketleri büyük ölçüde etkiledi. Bunların içinde en önemlilerinden birisi kuşkusuz Teosofi Cemiyeti’dir. Cemiyetin doktrinel lideri Helena Petrovna Blavatsky hayatı boyunca ruhçu gruplar içinde bulunmuştur. Blavatsky, Amerika’da bulunduğu dönemde ruh çağırma celselerine katılmış bu celselerde birçok fenomen sergilemiştir. Blavatsky ile birlikte Teosofi Cemiyeti’nin kurucularının birçoğu ruhçu akım içinden çıkmıştır. Teosofi hareketi ruhçuluğun etkisiyle ortaya çıkmakla beraber ileriki süreçte ruhçuluğun en büyük muhalifi olmuştur. Blavatsky ve cemiyet ruhçuluğu bir aldatmaca olarak görüp evrensel bir ezoterik anlayışın liderliğine soyunmuştur. Teosofi Cemiyeti kendisinden sonraki birçok dini, ezoterik ve okültist harekete önemli etkide bulunmuştur. Bu makalede modern ruhçuluğun Teosofi Cemiyeti’ne etkisi değerlendirilecektir.Keywords
Modern Ruhçuluk, Teosofi Cemiyeti, Helena Petrovna Blavatsky, Okültizm, Ezoterizm.

Abstract

From the middle of the 19th century Western World especially USA encountered with a phenomenon called “modern spiritualism”. The phenomenon experienced by American Fox sisters is thought to be the beginning of modern spiritualism. Prior to that case, names of E. Swedenborg and F. A. Mesmer expressed such as significant contributers in establishing the theoretical framework of modern spiritualism. This understanding which based on the principal that to communicate with dead people’s souls found him many supporters. Modern spiritualism also represented a revolt against the materialist and positivist thought of that period. The evocation seances held by mediums soon became widespread in the West. Several methods were used to communicate with the spirits in the seances. While these evocation seances were test field for some people, naturally many charlatans in these environments also derived. Modern spiritualism largely affected the esoteric and occult movements. One of the most important of these is undoubtedly the Theosophical Society. Doctrinaire leader of the society Helena Petrovna Blavatsky, had been in spiritualist groups throughout her life. Blavatsky, attended the evocation seances of that period in USA and showed many phenomena in this seances. Many of the founders of the Theosophical Society grew out of the spiritualist current with Blavatsky. While the Theosophical movement emerged with the impact of the spiritualism; the society has became the largest opponent to spiritualism in the period ahead. Blavatsky and society saw spiritualism as a hoax and entered into leadership of an universal esoteric understanding. Theosophical Society has had a significant impact on the next several religious, esoteric and occult movements. This article will evaluate the impact of modern spiritualism on the Theosophical Society.Keywords
Modern Spiritualism, Theosophical Society, Helena Petrovna Blavatsky, Occultism, Esotericism.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri