Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çizgi Romanın Çağdaş Sanatta Etkisi: İda Applebroog
(The Effect of Comics on Contemporary Art: Ida Applebroog )

Author : Çiğdem Menteşoğlu Chatzoudas    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 107-115
    


Summary

1960’larla popüler kültürün ayrılmaz bir parçasına dönüşen çizgi roman estetiği, çağdaş sanata da yansımıştır. Birçok çağdaş sanatçı çizgi roman formatına ilgi göstermiş, onun görsel kurgusunun arkasındaki kavramsal yapıyı benimsemişlerdir. Bu araştırma, dokuzuncu sanat olarak kabul edilen çizgi romanın bir anlatım aracı olarak çağdaş sanatla etkileşim içinde olduğu gerçeğinden yola çıkarak Ida Applebroog yapıtlarını incelemeyi amaç edinmektedir. Applebroog, 1970 sonrası “özel alanda yaşanan iktidar ilişkileri” ni gündeme getiren feminist düşüncenin etkilediği sanatçılardan biri olarak tanınır. Grafik öğelerin öne çıktığı çalışmalarında Applebroog, daha çok ele aldığı konularla; ikili ilişkiler ve aile içi ilişkilerin mahrem yanlarını eserlerinde kullanmasıyla tanınır. Ancak bu çalışmada onun yapıtları biçimsel açıdan incelenecektir. Araştırma kapsamında, AppleBroog’un yapıtlarını oluşturan biçimsel dil ve çizgi roman ilişkisi incelenmiştir. Çizgi roman etkisinin kompozisyon kurgusu, zaman ve mekân ilişkisi bağlamında resim sanatına katkıları üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. Bu çalışmanın amacı çizgi roman ile çağdaş sanat arasındaki etkileşimi ortaya koyarak sanatta yeni olanakların varlığını vurgulamaktır. Ayrıca çizgi romanın bir anlatım dili olarak çağdaş sanata yansımaları üzerine farkındalık yaratarak, alanda yapılabilecek çalışmalara katkı sağlanmak istenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Çizgi Roman, Grafik, Anlatı, Çağdaş Sanat

Abstract

The aesthetics of comics, which became an integral part of popular culture in the 1960s, was also reflected in contemporary art. Many contemporary artists have shown interest in the comic book format and have embraced the conceptual structure behind its visual fiction.This research aims to explore the works of Ida Applebroog, based on the fact that the comic book, which is accepted as the ninth art, interacts with contemporary art as a means of expression. Applebroog is known as one of the artists influenced by feminist thought, who brought the "power relations in the private sphere" to the visual art after 1970. Her works where graphic elements stand out mostly deals with the subjects. She is known for using the intimate aspects of bilateral relations and family relations in his works. However, in this paper, her works will be review in terms of form. Within the scope of the research, the relationship between the formal language and comics that make up AppleBrook's works has been examined. Evaluations will be made on the contribution of the comic book effect to the art of painting in the context of composition fiction, time and space relationship. The aim of this study is to emphasize the existence of new possibilities in art by revealing the interaction between comics and contemporary art. In addition, it is aimed to contribute to the studies that can be done in the field by raising awareness on the reflections of comics as a language of expression on contemporary art.Keywords
Key Words: Comics, Graphic, Narrative, Contemporary Art

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri