Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇİZGİ ROMANIN ÇAĞDAŞ RESİM SANATINA ETKİSİ: IDA APPLEBROOG
(THE EFFECT OF COMICS ON CONTEMPORARY PAINTING: IDA APPLEBROOG )

Author : Çiğdem Menteşoğlu Chatzoudas    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 107-115
    


Summary

1960’larla popüler kültürün ayrılmaz bir parçasına dönüşen çizgi roman estetiği, çağdaş sanata da yansımıştır. Birçok sanatçı resimlerinde çizgi roman formatına ilgi göstermiş, görsel kurgusunun arkasındaki kavramsal yapıyı benimsemişlerdir. Bu araştırma, dokuzuncu sanat olarak kabul edilen çizgi romanın bir anlatım aracı olarak çağdaş sanatla etkileşim içinde olduğu gerçeğinden yola çıkarak Ida Applebroog’un resimlerini incelemeyi amaç edinmektedir. 1970 sonrası özel alanda yaşanan iktidar ilişkilerini gündeme getiren feminist düşüncenin etkilediği görülen İda Applebroog, resim, yerleştirme, resimli kitap formatındaki yapıtlarıyla tanınan çağdaş sanatçılardan biridir.

Grafik öğelerin öne çıktığı resimlerinde Applebroog, daha çok ele aldığı konularla; ikili ilişkiler ve aile içi ilişkilerin mahrem yanlarını ortaya koymasıyla bilinir. Ancak bu çalışmada sanatçının resimleri biçimsel açıdan incelenmiştir. Araştırma kapsamında, AppleBroog’un yapıtlarını oluşturan biçimsel dil ve çizgi roman ilişkisi irdelenmiştir. Çizgi roman etkisinin; kompozisyon kurgusu, zaman ve mekân ilişkisi bağlamında resim sanatına katkıları üzerine değerlendirmeler yapmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı çizgi roman ile çağdaş sanat arasındaki etkileşimi ortaya koyarak çağdaş resim sanatında yeni olanakların varlığını vurgulamaktır. Ayrıca çizgi romanın bir anlatım dili olarak çağdaş sanata yansımaları üzerine farkındalık yaratarak, alanda yapılabilecek çalışmalara katkı sağlanmak istenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Çizgi Roman, Grafik, Anlatım, Resim

Abstract

The aesthetics of comics, which became an integral part of popular culture in the 1960s, was also reflected in contemporary art. Many contemporary painters have shown interest in the comic book format and have embraced the conceptual structure behind its visual fiction. This research aims to explore the artworks mostly paintings of Ida Applebroog, based on the fact that the comic book, which is accepted as the ninth art, interacts with contemporary art as a means of expression. Ida Applebroog, who is seen to be influenced by the feminist thought that brought the power relations in the private sphere to the agenda after 1970, is one of the contemporary artists known for her works in formats such as painting, installations, pictured books.Her works where graphic elements stand out mostly deals with concepts. She is known for using the intimate aspects of bilateral relations and family relations in her works. However, in this paper, her works will be reviewed in terms of form. Within the scope of the research, the relationship between the formal language and comics that make up Applebrook's works has been examined. Comic book aesthetics in the context of composition, fiction, time and space relations to the art of painting contributions will be examined. The aim of this study is to emphasize the existence of new possibilities in contemporary painting by revealing the interaction between comics and contemporary art. In addition, it is aimed to contribute to the studies that can be done in the field by raising awareness on the reflections of comics as a language of expression on contemporary art.   Keywords
Key Words: Comics, Graphic, Narrative, Contemporary Painting

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri