Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine İlişkin İç Paydaş Görüşleri: Bir Yükseköğretim Kurumu Örneği
(Internal Stakeholder Views on ISO 9001:2015 Quality Management System: An Example of Higher Education Institution )

Author : Mehmet Fatih Kanoğlu    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 320-329
    


Summary

Kalite yönetim sistemi iç ve dış paydaşların beklentisinin aşılmasını amaçlayan, ekip çalışmasını destekleyen, bütün birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini gerçekleştiren bir yönetim anlayışıdır. İç ve dış paydaşların beklentilerine göre, kaliteye öncelik vererek kuruluşun ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yönetiminin de kalitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan sistemdir. ISO 9001 standartları; rakiplerin arttığı, müşteri taleplerinin farklılaştığı dönemde ortaya çıkmıştır. Amacı müşterilere sunacağı ürünü rakiplerinden daha kaliteli nasıl sunabilirim sorusuna cevap vermektir. Bir ürünün durum değerlendirmesi ile beraber, planlama-uygulama-kontrol etme-önlem alma süreçlerinin tamamını kapsayan süreçleri ifade eder. Yükseköğretim kurumları da eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma katkı süreçleri ile yönetsel ve destek süreçlerini paydaş beklentilerine uygun kaynakları etkin ve verimli yönetmek için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır. İç kalite güvencesini ISO standartları ile sağlamaya çalışmaktadır. Paydaş beklentilerinin ve sürece ilişkin görüşlerin toplandığı bu çalışma ile bir yükseköğretim kurumunun tüm akademik ve idari birimlerinde bir yıldır uygulanan ISO 9001:2015 KYS’ye ilişkin görüşlerinin belirlenmesini, önlem alıcı faaliyetlerin paydaş beklentilerine uygun olarak tasarlanmasını sağlamaktır. Araştırma ile ISO’ya ilişkin tutumların oldukça pozitif olduğu, bir takım ilave tedbir ve eğitimlerle kalitenin güvence altına sağlanabileceği düşünülmektedir.Keywords
Kalite, ISO 9001:2015, İç Paydaş

Abstract

The quality management system is a management approach that aims to exceed the expectations of internal and external stakeholders, supports teamwork, and realizes the review and improvement of all units and activities. It is a system that aims to increase the quality and efficiency of the management as well as the products and services of the organization by giving priority to quality, according to the expectations of internal and external stakeholders. ISO 9001 standards; it emerged in the period when competitors increased and customer demands differed. Its purpose is to answer the question of how can I present the product to the customers with better quality than its competitors. It refers to the processes that cover the entire process of planning, implementing, controlling, taking action together with the status assessment of a product. Higher education institutions also apply ISO 9001:2015 Quality Management System in order to manage resources effectively and efficiently in accordance with stakeholder expectations in education-training, research-development, social contribution processes, and managerial and support processes. It tries to provide internal quality assurance with ISO standards. With this study, in which stakeholder expectations and opinions about the process are collected, it is aimed to determine the opinions of ISO 9001: 2015 QMS, which has been applied for one year in all academic and administrative units of a higher education institution, and to design preventive activities in accordance with stakeholder expectations. With the research, it is thought that the attitudes towards ISO are quite positive and that quality can be ensured with some additional measures and trainings.Keywords
Quality, ISO 9001:2015, Internal Stakeholder

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri