Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNSAN HAYATINDAKİ YARIŞ OLGUSUNUN KUR’AN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF HUMAN HASTINESS AND THE PHENOMENON OF COMPETITION IN HIS LIFE FROM THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN )

Author : Yaşar ATİLA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 192-208
    


Summary

Özet: Yaşadığı hayatta insanlar bir yarışın içerisindeler. Yarışarak yaşıyoruz. Bu yarış olgusu başta spor olmak üzere, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın her ânında ve her alanında açık bir şekilde gözlemlenebiliyor. İnsan bazen bir hedefe daha önce ulaşmak için başkalarıyla yarışıyor bazen zaman ile bazen de kendisiyle yarışıyor. Her ne şekilde olursa olsun hayatın bütün alanlarında bir koşuşturmaca, acelecilik ve yarış söz konusu oluyor. Özünde bulunan aceleci tabiatı veya dış etkenler insanı yarış yapmaya zorluyor. Bu makalemizde öncelikle insanın aceleciliği ve hayatındaki yarış olgusunun sebeplerini genel olarak irdeledik. Sonra da Kur’an-ı Kerim’de yarışma ile ilgili olarak kullanılan kavramların tespitini ve açıklamasını yaptık. Kur’an’da yarış olgusunun nasıl ele alındığının ortaya çıkartarak, yarışanların hangi alanlarda yarış yaptıklarını ve yarışın neticesinin ne olacağını göstermeye çalıştık. Kur’an perspektifinden müfessirler ve Müslüman bilginler gözüyle yarış olgusunun nasıl anlaşıldığını da belirlemeye çalıştık. Çalışmanın sonunda elde ettiğimiz bulguları sırasıyla paylaştık.Keywords
Yarış, Acelecilik, Rekabet, İnsan Doğası, Kur’an

Abstract

Abstract People live in a competitive world. We live by competing. This phenomenon of competing can be observed at every moment and in every aspect of social, cultural, and economic life, especially in sports. A person sometimes competes with others to reach a goal earlier than them and sometimes competes with himself. In any case, there is a matter of rush, hastiness, and competition in all areas of life. In this article, we first examined the reasons of human hastiness and the phenomenon of competition in his life. Then, we tried to reveal how the phenomenon of competition is understood from the perspective of the Qur'an through the eyes of commentators and Muslim scholars by determining how this phenomenon is handled in the Qur'an. At the end of the study, we shared our findings.Keywords
competition, hastiness, human nature, the Qur'an

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri