Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN OPPORTUNITIES USING FOR INTERNATIONAL RESEARC PROGRAMMES TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION
(EĞİTİM KALİTESİ GELİŞTİRMEK İÇİN ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROGRAMLARI İLE KULLANILAN MODERN FIRSATLAR )

Author : Sarash KONYRBAEVA  & Madina KALIYEVA  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 1
Page : 28-34
539    418


Summary

Kazakistan Cumhuriyetindeki siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler farklı bir eğitim sisteminin oluşturulmasını gerektirmektedir. Ne de olsa, modern uygarlık için araçlar sadece bilgi. Eğitimli nesil toplumun gelecekteki sahibi olabilir. Ülke Başkanı NANazarbayev şöyle dedi: "Yirminci yüzyıl fikir ve yenilikçilik teknolojileri için bir rekabet yüzdesi haline geliyor. Toplumda eğitimli insanlar varsa, o zaman her türlü bilgi birikimimiz hepimiz için bir gerçeklik haline gelecektir. Yeni fikirler yaratma yeteneği - bu sadece bir ülkenin küreselleşmede nerede bulunabileceğini belirleyecektir. Bu nedenle, Kazakistan'ın genç kuşağı rekabetçi eğitime sahip olmalıdır. " Kazakistan'ın "Stratejisi" Kazakistan-2050 "ye verdiği hitabında" yerleşik devletin yeni bir siyasal rotası "olarak çok gerçekçi, pragmatik bir strateji oluşturmalıyız. Pahalı olmayan araştırma ve geliştirmeye odaklanmalıyız. " Böylelikle ülkemizdeki akıllı, yetenekli ve yetenekli gençlerin amaçlarına ulaşmak için yaratıcı potansiyellerini geliştirmeleri gerekmektedir.Keywords
Eğitim Kalitesi, Modern Fırsatlar

Abstract

Political, social and economic changes in the Republic of Kazakhstan require the creation of a different educational system. After all, the means to modern civilization are only knowledge. The educated generation can be the future owner of the society. The President of the country NANazarbayev said: "The twentieth century is becoming a century of competition for ideas and innovation technologies. If there are educated people in the society, then any know-how will become a reality for all of us. The ability to create new ideas - this will only determine where a country can be found in globalization. Therefore, Kazakhstan's younger generation should have competitive education. " In his Address to the Nation "Strategy" Kazakhstan-2050 ": a new political course of the established state" we should create a very realistic, pragmatic strategy. We need to focus on research and development that are not costly. " Thus, wisely, intelligent and talented young people in our country need to develop their creative potential in order to achieve their goals.Keywords
Education Quality, Modern Opportunities

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri