Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Sınıfın Suç Üzerindeki Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
(THE EFFECT OF SOCIAL CLASS ON CRIME: THE CASE OF SIVAS CUMHURIYET UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Sabuha Bindik    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 415-435
    


Summary

Sosyal sınıf ve suç arasındaki ilişki kriminolojide önemli konulardan biri olmuştur. Konu Batıda çok incelenmesine rağmen, Türkiye’de suç ve sosyal sınıf arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerden elde edilen veriler ile sosyal sınıf ve suç arasındaki ilişki incelendi. Bu çalışmanın amacı, sosyal sınıfın suç üzerinde (istatistiki olarak) anlamlı bir etkisinin olup olmadığını, şayet anlamlı bir etki var ise, bunun yönünün ne olduğunu (pozitif veya negatif) keşfetmektir. Bu araştırmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (merkez kampüs ve ilçelerdeki meslek yüksek okulları ve fakülteler de dahil) okuyan 2,514 ön lisans ve lisans öğrencilerinden elde edilen veriler kullanılarak, sosyal sınıfın suç/sosyal sapma davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, Batı literatüründeki genel eğilim olan alt sosyal sınıfın daha çok suç işlediği hipotezinden yola çıkmıştır. Ancak araştırmanın bulguları, alt sosyal sınıf daha çok suç işler hipotezini sorgulamıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal sınıf düzeyleri yükseldikçe, suç davranışında bulunma ihtimalleri de artmaktadır. İlgili araştırmanın bulguları Türkiye’deki sınırlı sayıdaki çalışmalar ile paralel olarak, sosyal sınıfın suç üzerindeki etkisinin anlamlı ama zayıf olduğunu göstermektedir.Keywords
Sosyal Sınıf, Suç, Sosyal Sapma, Üniversite Öğrencileri, Sivas, Türkiye

Abstract

The relationship between social class and crime has been one of the important issues in criminology. Although this issue has been studied much in the West, the number of studies examining the relationship between social class and crime in Turkey is quite limited. The purpose of this study is to discover whether so”cial class has an effect on crime or not, if it has an effect, to explore what the direction of the relationship is (positive or negative). In this study, the relationship between social class and crime has been examined by using the data obtained from the students at Sivas Cumhuriyet University in 2020 (n= 2,514). The study was based on the hypothesis that the lower social class, the general trend in Western literature, committed more crimes. But the findings of the study have questioned the hypothesis that the lower social class is more criminal. According to the results of the study, as the social class levels of the students involved in the study increase, they are also more likely to engage in criminal behavior. In parallel with the limited number of studies in Turkey, the findings of the relevant research show that the impact of social class on crime is significant but weak.Keywords
Social Class, Crime, Social Deviance, University Students, Sivas, Turkey

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri