Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kıbrıs Türk Coğrafyasında Yerleşme Adlarının Sınıflandırılması
(Classification of Settlement Names in the Turkish Cypriot Geography )

Author : Cemali SARI  ; Cansel YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 29
Page : 1-25
    


Summary

Bu çalışmanın konusunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), amacını ise ülkenin yerleşme adlarının coğrafi sınıflandırılması oluşturmaktadır. Ülkenin (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçeleri) Fiziki ve Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının incelenmesi, geçmişine ışık tutacak ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türk halkının yurtlarına anmak istedikleri yerleşme adlarının önemi tespit edilecektir. Kıbrıs Barış Harekâtı (1974) sonrası kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1974 yılı itibariyle egemenliğin bir göstergesi olarak ‘‘Coğrafi Sistemlerin Standartlaşması Sürekli Komitesi’’ tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına Türkçe isimler verilmiştir. Tarihte birçok göç olayına tanık olan KKTC topraklarına yerleşen kavimlerin kendi kimliklerini vatan edindikleri yerlere aktarması ile sürdürülmüştür. Her medeniyet kendi kültürel özelliklerini yer isimlerinde yansıtmaktadır. Yerleşme isimleri milletlerin kültür havuzlarıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doğa ve insan ilişkisinin karşılıklı ilişkisinden doğan etmenler göz önünde bulundurulmuştur. Ulusal bir bilinç düzeyi oluşturulmak istenerek sistematik olarak ele alınıp tartışılmıştır. Bu bağlamda yerleşme adlarının incelenmesiyle Türk kültürüne katkı sağlaması amaçlanmıştır. KKTC 2021 yılı idari yapılanmasında merkez ilçe, bucak ve mahalle/köy olmak üzere 261 yerleşme bulunmaktadır. Bu yerleşme adlarının büyük çoğunluğunun kaynağını coğrafi unsurlardan aldığı görülmektedir. Yerleşmelerden 122 (%46) yerleşme Fiziki coğrafya, 136 (%51) Beşeri coğrafya unsurlardan etkilenerek verilen yerleşme isimleridir. Fiziki unsurlar içerisinde yer şekilleri ile ilgili yerleşme adlarının, beşerî unsurlar içerisinde ise kişi, soy ve boy adı ile ilgili yerleşme adlarının sahada daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Her medeniyet kendi kültürel özelliklerini yer isimlerinde yansıtmaktadır. Yerleşme isimleri milletlerin kültür havuzlarıdır. Asırlardır adadaki Türk varlığının son tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu kadim kültürünü yerleşme isimlerine Fiziki ve Beşeri coğrafya etkisiyle aktarmışlardır. Bu doğrultuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşmelerinin adlandırılmasın da Türk kültürünün etkileri görülmektedir.Keywords
Coğrafya, Yerleşme Coğrafyası, Yerleşme Adları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Abstract

The subject of this study is the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), and its purpose is the geographical classification of the settlement names of the country. The examination of the settlement names given by the influence of the physical and human geography elements of the country (Nicosia, Famagusta, Girne, Güzelyurt, İskele and Lefke districts) will shed light on its past and the importance of the settlement names that the Turkish people living in Northern Cyprus want to commemorate for their homeland will be determined. The Turkish Republic of Northern Cyprus, which was established after the Cyprus Peace Operation (1974), has given Turkish names to the lands of the Turkish Republic of Northern Cyprus by the "Continuous Committee for the Standardization of Geographical Systems" as of 1974, as an indicator of sovereignty. It has continued with the transfer of their identities to the places where they became homeland by the tribes that settled in the TRNC lands, which witnessed many migration events in history. Each civilization reflects its own cultural characteristics in place names. Settlement names are cultural pools of nations. In the study, document analysis technique, one of the qualitative research methods, was used. Factors arising from the interrelationship of nature and human relations have been taken into account. It has been systematically discussed and discussed in order to create a national awareness level. In this context, it is aimed to contribute to Turkish culture by examining the names of settlements. In the administrative structure of the TRNC in 2021, there are 261 settlements as central district, sub-district and neighborhood/village. It is seen that the majority of these settlement names take their source from geographical elements. 122 (46%) settlements are the names of settlements given by being influenced by physical geography and 136 (51%) human geography elements. It has been determined that settlement names related to landforms are more common in physical elements, and settlement names related to person, lineage and clan name among human elements are more common in the field. Each civilization reflects its own cultural characteristics in place names. Settlement names are cultural pools of nations. The Turkish Republic of Northern Cyprus, which has been the last manifestation of the Turkish presence on the island for centuries, transferred this ancient culture to the settlement names with the effect of Physical and Human geography. In this direction, the effects of Turkish culture can be seen in the naming of the settlements of the Turkish Republic of Northern Cyprus.Keywords
Geography, Settlement Geography, Settlement Names, Turkish Republic of Northern Cyprus

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri