Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Güney Kore’de Çokkültürlülük ve Adaptasyon Sorunları Üzerine Bir Araştırma
(A Study on Multiculturalism and Adaptation Problems in South Korea )

Author : Saliha Sena Cizmeci    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 29
Page : 69-76
    


Summary

Günümüz toplumsal sorunlarından biri olan çokkültürlülük, ülkelerdeki yabancı nüfusun artmasıyla daha belirgin bir hal almıştır. Medyanın etkisiyle popülerliği her geçen gün artan Güney Kore’ye diğer ülkelerden farklı amaçlarla çok sayıda kişi gelmekte ve uzun dönem kalmaktadır. Bu durum toplumda bir takım uyum problemlerine yol açmıştır. Çeşitli kültürlerin bir arada görülebildiği günümüz dünyasında toplumsal sorunların ortaya çıkması tabii bir durum olmuştur. Zaman içinde değişime uğrayarak yeni kültürleri içine alan toplum yapısına uyum sağlayabilmek yerel halkın sosyal hayat kalitesi bakımından önemli olabilir. Aynı durum kendi ülkesini geride bırakıp yeni bir toplumda yaşamaya başlayan bireyler için de geçerlidir. Yeni ortama giren birey, bu ortamdan kabul gördüğü ve toplum içine entegre olabildiği sürece sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilir. Bu bilgilerden yola çıkarak Kore gibi kolektif bir toplumun çokkültürlülük kavramına ne kadar uyum sağladığı ve ülkedeki yabancıların ne gibi sorunlar yaşadığına dikkat çekmek üzere böyle bir çalışma ortaya konmuştur. Araştırmada adaptasyon sorunları ele alınmıştır. Ayrıca sorunların çözümüne dair fikirler sunulmuştur İlgili makale ve kaynaklar incelenmiştir. Toplumdaki azınlıkların dikkate alınması ve adaletli davranılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun yanında yerel toplum ile sonradan gelenler arasındaki önyargıların aşılabilmesi adına iletişimin sağlanması büyük önem arz etmektedir. . Hem eğitim sisteminde hem de medya üzerinden Kore’nin kültürel kimliği topluma kazandırılırken, diğer kültürlere açık olma fikri aşılanırsa bu sorunların üstesinden gelinebilir. Yapılan bu çalışma, Güney Kore’deki kutuplaşan toplumların birbirini daha iyi anlamasına yönelik sorulara cevap vermeyi hedeflemektedir. İki ana faktörde toplanan sorular şu şekilde belirlenmiştir; i. Çokkültürlülük Güney Kore’de devamlılığını nasıl koruyabilir? ii. Güney Kore’deki çokkültürlü bireylerin adaptasyon sorunları nelerdir?Keywords
Çokkültürlülük, Kolektivizm, Kültürel Kimlik, Güney Kore

Abstract

Multiculturalism, which is one of today's social problems, has become more prominent with the increase in the foreign population in the countries. South Korea, where the popularity is increasing day by day with the influence of the media, welcomes people from other countries for different purposes and long-stay plans. This situation has led to some adaptation problems in Korean society. In today's world, where various cultures can be seen together, the emergence of social problems has become a natural situation. Being able to adapt to the social structure that includes new cultures by changing over time may be important in terms of the social life quality of the local people. The same is true for individuals who leave their own country behind and start living in a new society. The individual who enters the new environment can lead a healthy life as long as he is accepted from this new environment and integrated into the society. Based on this information, such study has been put forward to draw attention to how a collective society like Korea adapts to the concept of multiculturalism and what problems the foreigners in the country have. Adaptation problems were discussed in the study. In addition, ideas about the solution of the problems were presented. Related articles and resources were examined. It was emphasized that the minorities in the society should be taken into account and treated fairly. In addition, it is of great importance to ensure communication in order to overcome the prejudices between the local community and the later arrivals. These problems can be overcome if the idea of being open to other cultures is instilled while bringing the cultural identity of Korea to the society. This both can be applied through the education system and the media. This study aims to answer questions for the polarizing societies in South Korea to understand each other better. The questions collected in two main factors were determined as follows; i. How can multiculturalism survive in South Korea? ii. What are the adaptation problems of multicultural individuals in South Korea?Keywords
Multiculturalism, Collectivism, Cultural Identity, South Korea

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri