Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR DERLEME
(A SYSYEMATIC REVIEW OF DIGITAL GAMING ADDICTION )

Author : Merve Yılmaz    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 29
Page : 103-116
    


Summary

Geçmişten günümüze çocukların gelişiminde, yetişkinlerin ve ergenlerin hayatlarında önemli bir yer tutmakta olan oyun kavramı bugünlerde karışık bir hal almaktadır. Bu karışıklık teknolojinin hızla gelişmesinden ve insanların bu gelişime uyum sağlamakta zorlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, dijital oyun bağımlılığını çeşitli değişkenler açısından detaylı şekilde ele almak, dijital oyun bağımlılığı hakkında yapılan birçok araştırmayı tek bir çalışma altında derleyerek alanda yapılan çalışmalara ciddi bir hız kazandırmak, dijital oyunun psikolojik yönünü derlemektir. Araştırmanın önemi, dijital oyun bağımlılığına psikoloji perspektifinden, derleme yöntemi aracılığıyla bakan nadir araştırmalardan olmasıdır. Araştırma boyunca dijital oyun bağımlılığının nedenleri, dijital oyun bağımlılığı ve fiziksel aktivite, cinsiyet, dijital oyuna başlama yaşı, olumlu ve olumsuz yönleri, demografik değişkenler, yalnızlık duygusu, tanı kriterleri, aile profilleri, öz yeterlilik kapasitesi ve psikopatolojik boyutu gibi çeşitli değişkenler incelenmiştir. Araştırmanın yöntemi, nitel bir araştırma deseni olan derlemedir. Araştırma sonuçlarına göre, dijital oyun bağımlılığı, bireylerde yalnızlık, özkıyım, depresyon ve bedensel olumsuzluklar gibi durumlara sebep olmaktadır. Bireylerin, ekran kullanım sürelerinin yönetimi konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.Keywords
Dijital oyun, Oyun Bağımlılığı, Patolojik Kumar Bağımlılığı, Video Oyunları

Abstract

From past to present, the concept of play, which plays an important role in the development of children, in the lives of adults and adolescents, it's getting complicated nowadays. The aim of this research is to analyze digital game addiction in detail in terms of various variables, to gather many researches about digital game addiction under one study, to accelerate the work done in the profession, and to compile the psychological aspect of digital game. The importance of the research is that it is a rare research that looks at digital game addiction from a psychology perspective, through the method of compilation. During the research, various variables such as the causes of digital game addiction, digital game addiction and physical activity, sex, age of starting digital game, positive and negative aspects, demographic variables, loneliness, diagnostic criteria, family profiles, self-efficacy capacity and psychopathological dimension were examined. The method of the research is compilation, which is a qualitative research design. According to the results of the research, digital game addiction causes situations such as loneliness, suicide, depression and physical negativity in individuals. Individuals should be informed about the management of screen usage times.Keywords
Digital game, Game Addiction, Pathological Gambling, Video Games

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri