Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKABET VE KURUMSAL KİMLİK AÇISINDAN EGE BÖLGESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİNİN İMYO İKLİMLENDİRME SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ALGISININ ARAŞTIRILMASI
(VOCATIONAL HIGH SCHOOL HVAC DEPARTMENT PERCEPTION OF SME’S OPERATING IN AGEAN REGION FROM COMPETITON AND İNSTİTUİONAL POINT OF VIEW )

Author : Hüseyin ERSOY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 31
Page : 52-61
    


Summary

Küreselleşmenin dünyayı küçük bir köy haline getirdiği günümüzde, yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmelerin ve ülkelerin varlıklarını koruyabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için rekabet gücü yüksek ürünler üretmeleri gerekmektedir. Yüksek rekabet gücüne sahip olabilmek için de teknolojik düzeyi yüksek işletmeler olmalıdırlar. Yüksek rekabet gücü üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması sanayinin gereksinimlerine uygun işgücünün yetiştirilmesi ve işletmeler ile endüstrinin marka oluşturmaları gerekmektedir. Kurumsal kimlik de marka oluşturmanın en önemli faktörlerinden birisidir. Bu açıdan bakarak markalaşma, kurumsal kimlik oluşturma süreçleri incelenerek Ege Bölgesinde iklimlendirme ve soğutma alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin İzmir Meslek Yüksekokulu ve öğrencilerini algıları ve İMYO’nun kurumsal kimliği hakkındaki düşünceleri araştırılacaktır. Bunun için işletmeler üzerinde çoktan seçmeli bir anket çalışması yapılarak sonuçlar SPSS programı yardımıyla derlenecek ve elde edilen bulgulardan öneriler geliştirilecektir.Keywords
Marka oluşturma, Rekabet, Kurumsal Kimlik, Algılama, kobi

Abstract

Globalisation changed the entire world to a small village. At that transition business especially SME’s have to overcome all threats coming from all over the world to be able to continue their operations and to save their entities. To achieve higher competition ranking they must cooperate with Universities. With the collaboration of Universities, business can create their own brands and develop Institutional Identities. By collaboration of University and Industry, business can recruit well educated person which they need. Also universities educate well equipped people for Industries. Institutional Identity is one of the most important factors to create brand. Form that point of view, by searching branding and Institutional identity generating process of SME’s operating in agean region and in HVAC sector, their perception of IMYO Refrigeration and ventilation program’s students. Also their perception about IMYO’s Institutional Identity will be tried to find out. For this purpose a survey will be conducted to SME’s asking questions prepared according to Likert Technique. Then returned surveys will be compiled by using SPSS program on PC. Then proposals will be developed according to conclusions found out by SPSS.Keywords
Branding, competition, Institutional Identity, Perception

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri