Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK CUMHRİYETLERİNİN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ TURİSTİK TALEP SORUNU: AHP YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(TOURISTIC DEMAND PROBLEM OF TURKISH REPUBLICS IN TURKISH TOURISM: SOLUTION SUGGESTIONS BY AHP METHOD )

Author : Hakan AKYURT    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 31
Page : 1-13
    


Summary

Türkiye, turizm açısından önemli değerlere sahip olmakla birlikte, turistik talebin önemli bir kısmını Rusya başta olmak üzere Almanya, İran ve Ukrayna gibi ülkeler oluşturmaktadır. Ancak, önemli bir pazar olan Türk Cumhuriyetleri, turistik talep bakımından önemli bir yer edinmemektedir. Çalışmanın temel amacı, Türk Cumhuriyetlerinden gelen turizm talebindeki düşüklüğün nedenlerinin ortaya konmasıdır. Karşılıklı olarak Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında turizmden elde edilen gelirlerin arttırılması önem arz etmektedir. Türk Cumhuriyetlerinden gelen turist sayısının düşüklüğünün nedenlerinin ortaya konması bakımından, Türk Cumhuriyetlerinden Tacikistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan toplam 12 otel müdürü ile e-posta yolu ile anket uygulanmıştır. Bununla birlikte, Türkiye otel müdürlerinin görüşleri alınması bakımından 2 otel genel müdürü ile yüz yüze şekilde aynı anket yapılmıştır. Çalışmada yöntem olarak, uzman görüşlerinin belirlenmesi ve ortaya konmasında etkili yöntemlerden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahp) yöntemi kullanılmıştır. Ahp yöntemi ile analiz edilen bulgularda, talep düşüklüğündeki temel sorunun “tanıtım” olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, diğer sorunların öncelik sırasına göre, gelir durumu, fiyat, seyahat öncesi bilgi, ulaşım, fiziki uzaklık, turizm merkezleri, önyargı ve hizmet kalitesi olarak belirlenmiştir.Keywords
Turizm, Türkiye turizm, Turistik talep, Türk Cumhuriyetleri, Ahp

Abstract

Although Turkey has important values in terms of tourism, countries such as Russia, Germany, Iran and Ukraine account for a significant portion of tourism demand. However, the Turkish republics, which are an important market, do not have an important place in terms of tourist demand. The main purpose of the study is to reveal the reasons for the low tourism demand from the Turkic Republics. It is important to mutually increase the revenues obtained from tourism between Turkey and the Turkic Republics. In order to reveal the reasons for the low number of tourists from the Turkic Republics, a survey was conducted with 12 hotel managers from Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan via e-mail. However, the same survey was conducted face-to-face with two general hotel managers to get the opinions of Turkish hotel managers. As a research method, the method of analysis of hierarchy (AHP) was used, which is one of the most effective methods for determining and presenting expert opinions. In the findings analyzed with the Ahp method, it is stated that the main problem in low demand is "promotion". However, in order of priority, other problems were determined as income status, price, information before travel, transportation, physical distance, tourism centers, bias and service quality.Keywords
Tourism, Tourism in Turkey, Tourism demand, Turk republics, Ahp.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri