Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİDERLİK STİLLERİ İLE İLHAM VERİCİ LİDERLİK YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ VE ÖRGÜTSEL KÜLTÜR-LİDERLİK UYUMUNUN ARAŞTIRLMASI
(ANALISYS OF İNSPİRATİONAL LEADERSHİP MENAGEMENT BY COMPARİNG WİTH OTHER LEADERSHİP TYPES AND SEARCH OF CONSİSTENCE OF LEADERSHİP AND ORGANİSATİOANL CULTURE )

Author : Hüseyin ERSOY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 186-197
    


Summary

Kapitalizmin yaygınlaşması ve özgür dünyayı oluşturması sonucu ikinci dünya savaşından sonra liberal ekonomi bütün dünya için bir cazibe merkezi haline geldi. Bu durumun ardından gelişen küreselleşme süreci de işletmeler için dünyayı büyük bir köy haline yani tek Pazar haline getirdi. Böyle olunca da rekabet oldukça yoğunlaştı. İşletmeler bu rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek stratejiler geliştirmeye koyuldular. Bu dönemde işletmeler tarafından yoğun ilgi gören bir konu da liderlik oldu. Liderlik literatüründe zamanla gelişme ve değişimler yaşandı. Liderlik türleri gelişti. Bu çalışmada liderlik ve liderlik türleri incelenecek ve ilham verici liderlik yönetimi ile diğer liderlik türlerinin karşılaştırması yapılacaktır. İlham verici liderlik yönetiminin örgüt kültürü ile uyumu araştırılacaktır. Bu amaçla geniş bir literatür taraması yapılarak bir sonuç elde edilmeye çalışılacaktır.Keywords
Liderlik, Liderlik Türleri, örgüt kültürü, Rekabet, İlham verici liderlik

Abstract

Capitalism gained ground all over the world after WW2. This reality made liberalism most popular in free world. Since then globalisation process developed and changed the world to a large village. One world concept brought severe competition into life from all over the world. Hundreds of thousands of companies started to product for a single market. Business facing intensive competition and challenge began to develop new strategies to cope with this challenge. One of the leading subjects becoming prominent is leadership. A lot of changes occurred in leadership literatures during that period. New types of leadership emerged. Leadership styles differed from each other. In this study leadership and leadership types will be discussed and inspirational leadership management will be compared with other leadership types. The acclimatisation of inspiration leadership management with organisation culture will be examined. A large number of papers will be inspected, the other authors’ studies will be examined to be able to make this examination and search. Then I will try to come up with some results and conclusions.Keywords
Leadership, Leadership Types, İnspirational Leadership, Organisational Culture, Competition.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri