Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRENİN SİYASALLAŞMASINDA KADIN VE DOĞANIN DÖNÜŞÜMÜ: EKOFEMİNİZM
(TRANSFORMATION of WOMEN and NATURE in ENVIRONMENTAL POLITICALIZATION: ECOFEMINISM )

Author : ARZU YILMAZ ASLANTÜRK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 312-324
756    974


Summary

Bu çalışmanın amacı, toplumsal alanlarda ekoloji ile feminizm arasındaki ilişkiyi görünür kılan ekofeminizmin rejim arayışlarını ve ekokadının patriyarkal değerler arasındaki yerini sorgulamaktır. 1980’li yıllardan sonra, feminist söylem çevre sorunlarına çözüm bulmaya çalışan, ekolojiyi korumaya çalışanların siyasi söylemleriyle entegre olup “ekofeminizm” olarak adlandırılan yeşil kurama dönüşmeye başlamıştır. Ayrıca çevreciliğin klasik ekoloji hareketleri, ekolojik krizlerin kaynağını insanlarda ararken ekofeminist hareket, doğa krizinin kaynağını eril dünya görüşünde aramıştır. Feminist çözümlemelerde sıkça kullanılan özel mülkiyet, doğa, kamusal alan, kültür ve modernite kavramları kadını ekoloji karşısında toplumsal hareketlerin öznesi konumuna getirmektedir. Çevre sorunlarının da feminizmin de gündeminde olduğunu savunan bu çalışma, temelde kadın hareketlerinin çevrenin siyasallaşmasında etkin olduğu varsayımı üzerine kurgulanmıştır. Buna ek olarak, doğa ve ekofeminizm arasındaki ilişkinin siyasi ideolojilerde belirleyici olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır.Keywords
Anahtar Sözcükler: Doğa, Kapitalizm, Ataerkil Tahakküm, Çevre Hareketleri

Abstract

The aim of this study is to examine the ecofeminism regime seeking and the location of the ecowoman between patriarchal values, which appear to be the relationship between ecology and feminism in social spheres. After the 1980s, feminist rhetoric began to turn into a green establishment, called ecofeminism, integrated with the political discourses of those who are trying to find solutions to environmental problems, protecting ecology. In addition, the classical ecological movements of environmentalism search for the source of ecological crises in humans, while the ecofeminist movement calls the source of the nature crisis to the masculine world view. The concepts of private ownership, nature, public space, culture and modernity, which are frequently used in feminist analyzes, make women a subject of social movements in the eye of ecology. This study, which advocates that feminism is on the agenda of environmental problems, is mainly based on the assumption that women's movements are effective in politicizing the periphery. In addition, it will be attempted to show that the relationship between nature and ecofeminism is decisive in political ideologies.Keywords
Keywords: Nature, Capitalism, Patriarchal Domination, Environmental Movement

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri