Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cep Telefonu Şirketlerinin Kullandıkları Manipülatif Satış Tekniklerinin Z Kuşağındaki Tüketicilerin Davanışsal Niyetleri Ve Tüketim Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi
(The Effect Of Manipulative Sales Techniques Used By Mobile Phone Companies On The Behavioral Intentions And Consumption Habits Of Consumers In Generation Z )

Author : Ahmet Esad YURTSEVER  ; Murat AKIN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 257-283
    


Summary

Bir kaynak olarak verinin oldukça önemli olduğu modern pazarlama dünyasında işletmeler, tüketicilerin satın alma davranışı ile ilgili çeşitli veriler elde etmek, onların tüketim alışkanlıklarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmek için teknolojinin de yardımı ile birçok farklı yöntem kullanmaktadır. İşletmeler, yaptıkları analizlerden ettikleri bilgiler sayesinde tüketicinin zayıf noktalarını tespit ederek bunu manipüle edebilmekte ve tüketicinin ihtiyaç duyduğundan fazla ve sık satın almasını sağlayabilmektedir. Tam da bu noktada işletmelerin çeşitli boyutlarda ve türlerde kullandıkları manipülatif teknikler karşımıza çıkmaktadır. Manipülasyon eylemini işletmeler de artık tüketicilerin dikkatini çekmek ya da satın alma davranışını, tüketim alışkanlığını farklı uyarıcılarla değiştirmeye çalışarak kendi ürünlerini satın almaya teşvik etmek için kullanmaktadırlar. Yapılan çalışmada, cep telefonu şirketlerinin kullandıkları manipülatif satış tekniklerinin z kuşağındaki tüketicilerin davranışsal niyetleri ve tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkisinin boyutlarının tespiti hedeflenmiştir. Bunun için, kavramsal bir model geliştirilmiş ve araştırma için oluşturulan hipotezler, yapılan analizler üzerinden test edilmiştir. Araştırmanın örneklemi, Türkiye’de üniversite okuyan bireyler üzerine yoğunlaşmış, verilerin toplanmasında ise Google Formlar ile çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli analizleri gerçekleştirilmiştir.Keywords
Manipülatif Pazarlama, Z Kuşağı, Tüketim Alışkanlığı, Davranışsal Niyet

Abstract

In the modern marketing world, where data as a source is very important, businesses use many different methods with the help of technology to obtain various data about consumers' purchasing behavior and to reach detailed information about their consumption habits. Businesses are able to identify the weak points of the consumer, manipulate them, and enable the consumer to buy more and more often than they need, thanks to the information they have obtained from the analyzes they have made. At this point, we come across manipulative techniques that businesses use in various sizes and types. Businesses use the act of manipulation, to attract the attention of consumers or to encourage them to buy their products by trying to change their purchasing behavior and consumption habits with different stimuli. In the study, it was aimed to determine the extent of the effects of the manipulative sales techniques used by mobile phone companies on the behavioral intentions and consumption habits of the consumers in the generation z. For this, a conceptual model has been developed and the hypotheses created for the research have been tested through the analysis. The sample of the research focused on individuals who studying at university in Turkey, and the online survey method with Google Forms was used to collect the data. In line with the purpose of the research, exploratory and confirmatory factor analysis and structural equation model analyzes were performed on the data obtained.Keywords
Manipulative Marketing, Generation Z, Consumption Habit, Behavioral Intention

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri