Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IMJIN SAVAŞI SONRASI KORELİ ÇÖMLEKÇİLERİN JAPON SERAMİK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF KOREAN POTTERS AFTER THE IMJIN WAR ON JAPANESE CERAMIC CULTURE )

Author : Dicle ÖNEY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 43-56
    


Summary

Imjin Savaşı, 1592 -1598 yıllarında Japonya ve Kore arasında gerçekleşmiştir. Japonya’nın Kore’yi istilası ile başlayan süreç savaş sonrasında yetenekli Koreli zanaatkarın ve bunların arasında yer alan yaklaşık 800 Koreli çömlekçinin esir alınmasıyla sonuçlanmıştır. Esir alınan Koreli çömlekçiler, Japonya’nın batısı ve güneyinde yer alan ve dönemin Lortları tarafından yönetilen bölgelere yerleştirilmişlerdir. Köklü seramik geleneğine sahip olan Koreli çömlekçiler yerleştirildikleri Japon bölgelerinde seramik üretim tekniklerini geliştirerek günümüzde Japon seramikleri olarak bilinen Satsuma-yaki, Hagi ve Karatsu seramikleri ile Arita porselenleri gibi ürünlerin yaratıcısı olmuşlardır. Bir nevi savaş ganimeti olarak esir alınan Koreli çömlekçilerin Japon seramik sanatı ve kültüründeki etkileri neticesinde seramik sanatı tarihi literatüründe Imjin Savaşı; “Çay Kasesi Savaşı”, “Çömlek Savaşı” ve “Seramik Savaşı” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, İmjin Savaşı’nın kısa tarihçesine yer verilmiş, savaş öncesi Joseon Hanedanlığı döneminde zirveye ulaşan Kore seramik geleneği ve kültürü örnekler üzerinden değerlendirilmiş ve son olarak savaş sonrası Japon seramik üretimlerindeki teknik ve biçimsel dönüşümler ve yeni oluşumlar irdelenmiştir.Keywords
Imjin Savaşı, Çay Kasesi Savaşı, Çömlek Savaşı, Kore Seramikleri, Japon Seramikleri

Abstract

The Imjin War was fought between Japan and Korea between 1592 and 1598. The process that started with Japan's invasion of Korea resulted in the capture of skilled Korean craftsmen and about 800 Korean potters, among them, after the war. Captive Korean potters were settled in areas of western and southern Japan ruled by the Lords of the time. Korean potters, who have a deep-rooted ceramic tradition, developed ceramic production techniques in the Japanese regions where they were placed and became the creators of products such as Satsuma-yaki, Hagi and Karatsu ceramics, and Arita porcelain, which are known today as Japanese ceramics. As a result of the effects of Korean potters captured as a kind of war booty on Japanese ceramic art and culture, the Imjin War in the literature of ceramic art history; is called the “Tea Bowl War”, “The Pottery War” and the “Ceramic War”. In this study, a brief history of the Imjin War is given, the Korean ceramic tradition and culture, which reached its peak during the pre-war Joseon Dynasty, is evaluated through examples, and finally, technical and formal transformations and new formations in post-war Japanese ceramic production are examined.Keywords
Imjin War, Tea Bowl War, Pottery War, Korean Ceramics, Japanese Ceramics

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri