Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DENETİM “2010-2018 YILLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME”
(Audıt For Occupatıonal Health And Safety In Turkey. “An Assessment Regardıng The Years 2010-2018” )

Author : Kamil Hakan DERİN  ; Levent ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 516-526
    


Summary

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından etkin bir şekilde denetlenmesi gelişmiş birçok ülkede iş kazalarının önlenmesi çalışmalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlere ve çalışanlara konuyla ilgili yükümlülükler getirmiştir. Ancak işverenlerin ve çalışanların Kanun ve bağlı Yönetmeliklerden kaynaklanan sorumlulukları ne denli yerine getirdikleri Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sayısal olarak yetersiz kalması dolaysıyla çoğu kez tarafların inisiyatifine bırakılmak durumunda kalınmıştır. Türkiye’de ILO sözleşmeleri ve AB direktifleri doğrultusunda hayata geçirilen iş sağlığı ve güvenliği politikalarının pratikte istenilen başarıyı sağlayamamasının önemli nedenlerinden biri olan işletmelerde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği denetim sayılarının yetersiz olmasıdır. Bu çalışmada öncelikli olarak Türkiye’de iş kazalarının genel görünümü, riskli sektörlerde yıllar itibari ile meydana gelen iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümler incelenecektir. Sonrasında ise Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca işyerlerinde yıllar itibari ile gerçekleştirilen denetim sayılarına yer verilerek değerlendirmeler yapılacaktır.Keywords
İş Kazaları, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvevnliği Denitimi

Abstract

Effective supervision of workplaces in terms of occupational health and safety contributes significantly to the prevention of occupational accidents in many developed countries. The Occupational Health and Safety Law No. 6331, which entered into force in 2012 in Turkey, brought obligations to employers and employees on the subject. However, the extent to which employers and employees fulfill their responsibilities arising from the Law and related Regulations has often had to be left to the initiative of the parties, due to the insufficient number of occupational health and safety inspections carried out by the Guidance and Inspection Board. One of the important reasons why the occupational health and safety policies implemented in line with the ILO conventions and EU directives in Turkey cannot achieve the desired success in practice is the insufficient number of occupational health and safety inspections carried out in enterprises. In this study, first of all, the general view of work accidents in Turkey, work accidents occurring in risky sectors over the years and deaths as a result of work accidents will be examined. Afterwards, evaluations will be made by the Presidency of the Guidance and Inspection Board by including the number of inspections carried out in the workplaces over the years.Keywords
Occupational Accidents, Occupational Safety, Occupational Health and Safety Audit

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri