Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GİRİTLİ BİR KADIN BEKTAŞİ: "TAÇLI KADIN DERVİŞ" MÜYESSER BACI ÖRNEĞİ
(A CRETAN WOMAN BEKTASHI: “THE CROWNED DERVISH” THE EXAMPLE OF MÜYESSER BACI )

Author : Özcan ABAYLI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 75-86
    


Summary

Kültürel kimlik ve inançlar kadının sosyo-kültürel hayattaki konumunu belirleyen en önemli unsurların başında gelmekte ve dolayısıyla günümüz toplumlarının kadına olan bakış açısı bu tarihsel argümanlar çerçevesinde şekillenmektedir. Ailede olduğu gibi toplumun en temel öğesi olan kadınların sosyal hak ve özgürlüklerinin kullanımı toplumların gelişmişlik düzeyiyle orantılı olarak artmakta ya da Taliban örneğinde olduğu gibi aşırı kısıtlamalara maruz kalmaktadır. Türklerin tarihinde ise Orta Asya kaynaklı kadın algısı gerek İslam öncesi gerekse İslamiyet’in kabulünden günümüze kadar olan dönemde yüceltilerek saygınlığını korumuştur. Bu makalede Müslüman Türk topluluklarından biri olan Bektaşiliğin özelinde kadın dervişler ele alınmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kadın, Türklerde kadın, İslam ve Kadın, Bektaşilikte kadın, Kadın Derviş

Abstract

Cultural identity and beliefs are one of the most important factors that determine the position of women in socio-cultural life, and therefore, the perspective of today's societies towards women is shaped within the framework of these historical arguments. As in the family, the use of social rights and freedoms of women, which is the most basic element of society, is increased in proportion to the level of development of societies or is exposed to extreme restrictions, as in the case of the Taliban. In the history of the Turks, the perception of women originating from Central Asia has preserved its dignity by being glorified both before Islam and in the period from the acceptance of Islam through the present. This article discusses the women dervishes in Bektashism, which is one of the Muslim Turkish communities.Keywords
Keywords: Women, Turkish women, Islam and Women, Women in Bektashism, The crowned dervish.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri