Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE, ÇİN, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ÖRNEĞİ
(AN İNVESTİGATİON LONG-TERM RELATİONSHİP BETWEEN STOCK MARKETS: THE CASE OF TURKEY, CHİNA, İNDİA AND PAKİSTAN )

Author : İbrahim Halil UÇAR  ; Erkan ALSU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 241-265
    


Summary

Hisse senedi piyasaları arası korelasyon ve uzun dönemli ilişkisi, küresel hisse senedi piyasalarında portföy çeşitlendirmesi yoluyla düşük risk, yüksek getiri amaçlayan küresel yatırımcılar için önem arz etmektedir. Dolayısıyla hisse senedi piyasaları arası entegrasyon bilgisi optimal portföy çeşitlendirmesi için önemli bir unsurdur. Bu çalışmada BİST100 endeksi ile SSE (Şangay), SZSE (Şenzen) bileşik, Nifty50 ve Karachi100 endeksleri arasındaki uzun dönem ilişkisi 1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan endekslere ait 192 aylık kapanış verisi kullanılarak Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif model (ARDL) ile araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda BİST100 endeksinin SSE (Şangay) ve SZSE (Şenzen) bileşik, Nifty50 ve Karachi100 endeksleri ile uzun dönemde eş bütünleşik olduğu bulunmuştur. Ayrıca BİST100 endeksi ile Nifty50 ve Karachi100 endeksleri arasındaki yüksek korelasyon ve uzun dönem ilişkisi Borsa İstanbul’un bu hisse senedi piyasalarından etkilendiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu piyasaların küresel piyasalarda portföy çeşitlendirmesi yaparak riski düşürmek ve getiriyi arttırmak isteyen küresel yatırımcılar için uygun olmadığı görünmektedir.Keywords
Hisse Senedi Piyasaları, Eş bütünleşme, Korelasyon, Portföy Çeşitlendirmesi.Getiri

Abstract

The correlation and long-term relationship between stock markets are important for global investors who aim low risk and high return through portfolio diversification in global stock markets. Therefore, knowledge of co-integration between stock markets is an important factor for optimal portfolio diversification. In the study the long-term relationship between Borsa Istanbul and SSE, SZSE composite, Nifty50 and Karachi 100 indices was investigated with the Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) by using 192-monthly closing data of indices for the period 1 January 2006- December 31 2021. As a result of the study it has been found that Borsa İstanbul was cointegrated with the stock markets of SSE and SZSE composite (China), Karachi100 (Pakistan) and Niffty50 (India) in the long run. Besides the high positive correlation and long-term relationship between BİST100 index and Nifty50, Karaçi100 indexes indicate that Borsa İstanbul is affected by these markets. Therefore, it is seen that these markets are not suitable for global investors who aim to reduce risk and increase returns by diversifying their portfolios in global marketsKeywords
: Stock Markets, Cointegration, Correlation, Portfolio Diversification, Return

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri