Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


J. S. BACH’IN BWV 1056 FA MİNÖR KONÇERTOSU’NUN PİYANO YORUMU VE KLAVSEN YORUMU ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN SAPTANMASI
(IDENTIFYING THE DIFFERENCES THE HARPSICHORD AND THE PIANO INTERPRETATION OF J. S. BACH'S BWV 1056 CONCERTO IN F MINOR )

Author : Emine Bilir EYÜPOĞLU    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 100-114
    


Summary

Barok dönem, rönesans dönemi biçim ve üslubunun son bulduğu, dinsel ve mitolojik konuların sanatın tüm dallarında ele alındığı, sanat tarihinde rönesans ve klasikçilik arasında kalan ve ‘süslü sanat üslubu’ olarak tarif edilen bir dönemdir. Bu makalede, barok dönem en önemli bestecisi, eser mirasçısı olan Johann Sebastian Bach’ın BWV 1056 Fa Minör Konçertosu’nun barok dönemin önemli çalgısı klavsen ile yorumu ve günümüz enstrümanı piyano ile yorumu arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümlerinde barok dönemin genel özelliklerine, müzik sanatında barok döneme, barok dönem bestecilerine, barok dönem enstrümanlarına ve barok dönem müzik formlarına değinilmiştir. Devamında dönemin çalgısı klavsenin ve günümüz modern piyanonun geçmişlerinden bugüne süren dönüşüm yolculuğuna, J.S. Bach’ın müzik stiline ve klavsen konçertolarına odaklanılmış; son kısımda Proje* kapsamında gerçekleştirilen konserin yorumlarından faydalanılarak, BWV 1056 Fa Minör Konçerto’nun piyano ile yorumu ve klavsen ile yorumu analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bu makalenin birçok müzisyen ve yorumcuya çalışma öncesi öğretici olması, katkı sağlaması amaç edinilmiştir.Keywords
Barok Dönem, J.S. Bach, Piyano, Klavsen, Konçerto

Abstract

The Baroque period is a period in which the form and style of the renaissance period came to an end, religious and mythological subjects were dealt with in all branches of art, and the period between renaissance and classicism in art history and described as 'ornate art style'. In this article, the differences between the harpsichord interpretation of J.S.Bach's Bwv 1056 F Minor Concerto originally written and the modern instrument piano interpretation were determined. In the first parts of the study, the general features of the Baroque period, the baroque period in music, the most important composers of the baroque period, the instruments of the baroque period and the music forms of the baroque period are mentioned. Subsequently, the focus is on the journey from the past of the harpsichord to the modern piano, J.S.Bach's style and harpsichord concertos; In the last part, with the support of the Project* recordings the analysis of BWV 1056 F Minor Concerto’s piano and harpsichord interpretations were analyzed and evaluated. It is aimed that this article will be a pre-study tutorial and contribution to many musicians and commentators.Keywords
Baroque Period, J.S.Bach, Piano, Harpschord, Concerto

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri