Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ NESİL ÇALIŞMA TARZLARI: Z KUŞAĞI ÇALIŞMA ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(NEW GENERATION WORKSTYLES: A REVIEW ON GENERATION Z WORKING AREAS )

Author : Pelin ÖZGÜNAY    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 35
Page : 156-163
    


Summary

İş hayatı, hızlı ve sürekli değişen çevreden etkilenmektedir. Bazı ortak ve benzersiz özelliklere sahip olan z kuşağı olarak adlandırılan şimdiki nesil, önceki nesillere göre karakteristik özellikler taşımaktadır ve iş hayatında farklı pozisyonlarda görülmektedir. Dijital dünya ise Z Kuşağı'nı işe almanın ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Öte yandan dijital dünya gelişmeye, yaratmaya ve sürdürmeye devam ederken mezun üniversite öğrencileriyle bağlantılar kurmaktadır. Z kuşağı işgücü piyasasına girmeye başladığında, özelliklerinin daha iyi anlama ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Z kuşağının iş hayatında yetkilendirme ve doğru konumlandırılması için işletmelere önemli görevler düşmektedir. Yeniçağa uyum sağlamak ve teknolojilerin, yeni nesil kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak için çalışma ortamları daha esnek bir şekilde değişmektedir. Ortak çalışma hareketinin yükselişi, Z kuşağının daha fazla esneklik ve akışkanlıkları geleneksel çalışma modellerinin terk edilmesine yol açmaktadır. Yeni nesil çalışanlar bir ofiste masa aramamaktadır. Girişimci ruhlarının ön plana çıkabileceği ve sosyalleşebilecekleri, işbirliği yapabilecekleri ve benzer düşünen insanlarla yenilik yapabilecekleri çalışma alanları aramaktadırlar. Günümüz iş yerlerinin, insanların makine olmadığını ve ekranlardan, anlık bildirimlerden düzenli aralıklarla uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğunu kabul ederken yeni teknolojinin avantajlarından da yararlanmaları gerektiğinin farkında olmaktadır. Yeni nesil ofisler özellikle düşük teknolojili, yüz yüze etkileşimi vurgulayan, ortak kullanım alanlarının yanı sıra çalışanların rahatlayabileceği ve motivasyonlarını arttırabileceği özel ortamlar yaratmaktadırlar. Bu makalenin amacı, Z Kuşağının iş hayatında nasıl bir role sahip olduğu ve Z kuşağı çalışma ortamları, iletişim ve çalışanlara sağlanan faydalar konusundaki tercihleri içerik analizi ile değerlendirmektir. Ek olarak, Z Kuşağının özelliklerinin tartışılması, firmaların mevcut ve gelecekteki milyonlarca Z Kuşağı çalışanına nasıl hazırlanmaları ve barındırmaları gerektiğine dair önerilere ışık tutmayı amaçlamaktadır.Keywords
Z kuşağı, Yeni Nesil, Çalışma Ortamları

Abstract

Business life is affected by the fast and constantly changing environment. The current generation, called the z generation, which has some common and unique features, has characteristic features compared to previous generations and is seen in different positions in business life. The digital world is an integral part of recruiting Generation Z. On the other hand, while the digital world continues to develop, create and maintain, it establishes connections with graduate university students. As Generation Z begins to enter the labor market, the need to better understand their characteristics is increasing day by day. Businesses have important duties for the assignment and correct positioning of the Z generation in business life. Working environments are changing more flexibly to adapt to the new age and to understand the needs of technologies and new generation users. The rise of the collaborative movement, the greater flexibility and fluidity of Gen Z leads to abandonment of traditional working models. The new generation of employees is not looking for a desk in an office. They seek workspaces where their entrepreneurial spirit can come to the fore and where they can socialize, collaborate and innovate with like-minded people. While accepting that today's workplaces are not machines and need to get away from screens and push notifications at regular intervals, they are also aware that they need to take advantage of new technology. New generation offices create special environments where employees can relax and increase their motivation, as well as low-tech, common areas that emphasize face-to-face interaction. The purpose of this article is to evaluate the role of Generation Z in business life and the preferences of Generation Z about working environments, communication and employee benefits with content analysis. Additionally, the discussion of the characteristics of Generation Z aims to shed light on recommendations on how firms should prepare for and accommodate the millions of current and future Generation Z employees.Keywords
Generation Z, New Generation, Workplaces

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri