Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AYRANCI BERENDİ KAR OBRUĞU PEYNİRİ
(AYRANCI BERENDİ SNOW PIER CHEESE )

Author : Mustafa AKTURFAN  ; Ali ŞEN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 36
Page : 210-220
    


Summary

Süt kullanılarak üretilen ürünlerin içerisinde yoğurt, peynir kaymak, tereyağı, vb. gıdalar yer almaktadır. Bu gıdalar içerisinde günlük tüketimi en fazla olan ve kahvaltı öğünün vazgeçilmez gıdası olan peynir sütten geleneksel ve endüstriyel yöntem kullanılarak üretilmektedir. Peynir üretimi ve çeşitleri açısından Türkiye değerlendirildiğinde geleneksel üretimin daha yaygın olduğu; ancak tanıtım ve ekonomik getiri açısından yetersiz olduğu görülmektedir. Geleneksel peynirlerin ortaya çıktığı yörenin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu ürünün üretimininin devamını veya unutulmaya başlamasını etkilemektedir. Karaman ili Ayrancı yöresinde geleneksel yöntemlerle üretilen Ayrancı Berendi Kar Obruğu Peyniri lezzeti ve aroması ile dikkat çekmektedir. Bu çalışma, Ayrancı Berendi Kar Obruğu Peyniri’nin üretim yönteminin ve ayırt edici özelliklerinin tespit edilerek coğrafi işaret kapsamında değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla; Karaman ili Ayrancı ilçesi ve köylerinde Berendi Kar Obruğu Peyniri üretimi yapan kişiler ile yüz yüze görüşme gerçekleştrilmişir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup kaynak kişilerin tespitinde Ayrancı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bilgi alınmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda; Ayrancı Berendi Kar Obruğu Peyniri’nin yerel halk tarafından geleneksel yöntemlerle eskiden beri üretildiği, üretiminde koyun sütü kullanıldığı, peynirin kendine has küf florasına sahip olduğu ve Berendi Kar Obruğunda olgunlaştırıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Ayrancı Berendi Kar Obruğu Peyniri’nin gelecek kuşaklara aktarılması gereken ve coğrafi işaret ile değerlendirilebilecek bir ürün olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak olacağı düşünülmektedir.Keywords
Karaman, Berendi Kar Obruğu, Peynir, Coğrafi İşaret

Abstract

Products produced using milk include yogurt, cheese, cream, butter, etc. foods are included. Cheese, which is the most consumed daily among these foods and is an indispensable food for breakfast, is produced from milk using traditional and industrial methods. When Turkey is evaluated in terms of cheese production and varieties, traditional production is more common; however, it is seen that it is insufficient in terms of promotion and economic return. The socio-economic development status of the region where traditional cheeses originate affects the continuation of the production of the product or its being forgotten. Ayrancı Berendi Snow Pit Cheese, produced with traditional methods in the Ayrancı region of Karaman province, draws attention with its flavor and aroma. This study was carried out to determine the production method and distinctive features of Ayrancı Berendi Snow Pit Cheese and to evaluate it within the scope of geographical indication. To this end; Face-to-face interviews were held with people who produce Berendi Snow Pit Cheese in Ayrancı district and villages of Karaman province. Qualitative research method was preferred in the research and information was obtained from Ayrancı District Directorate of Agriculture and Forestry in the determination of the source persons. Research data were evaluated using descriptive analysis method. At the end of the research; It has been determined that Ayrancı Berendi Snow Pitcher Cheese has been produced by the local people with traditional methods for a long time, sheep's milk has been used in its production, the cheese has a unique mold flora and is matured in the Berendi Snow Pitcher. In this context, it has been concluded that Ayrancı Berendi Snow Pit Cheese is a product that should be transferred to future generations and can be evaluated with geographical indication. It is thought that the study will be a resource for relevant institutions and organizations.Keywords
Karaman, Berendi Snow Pitcher, Cheese, Geographical Indication.

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız Yayınlanmıştır.    MAYIS SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız İçin Makalenizi 01 Mayıs Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri