Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE-ORTA DOĞU İLİŞKİLERİ VE BAĞDAT PAKTI
(TURKEY-MIDDLE EAST RELATIONS AND THE BAGHDAD PACT )

Author : Yunus Emre TANSÜ  Gökhan Arslan  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 424-433
204    80


Summary

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte dünya siyasi konjonktürü tamamen değişerek ABD ve SSCB çevresinde iki kutuplu bir yapıya dönüşmüştür. Bu süreç ile birlikte Türkiye ile Arapla-rın tehdit algılamaları tamamen değişmiştir. Türkiye’ye göre asıl tehdit güneye yayılmayı amaçlayan Sovyetler Birliği idi. Türkiye Araplarla aynı coğrafyanın paylaşılmasına rağmen Araplar kendine sınır komşusu olmayan Sovyetler Birliği’ni tehdit olarak algılamamışlardır. Araplara göre asıl tehdit İsrail ve Batılı devletlerdir. Türkiye, Sovyet tehdidi karşısında her geçen gün yüzünü Batı ittifakına çevirirken, Araplara da sırtını dönmeye başlamıştır. Türki-ye’nin dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasına sahip olan Orta Doğu bölgesine komşu olması, Türkiye’nin Batı Bloku ile daha sıcak ilişki kurabilecek laik bir yapıya sahip olması, Arap ülkelerini uzun yıllar yönetmesi, onlarla iç içe yaşamış olması ve İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olması sebebi ile 1950’li yıllardan sonra Türkiye Batı Blokunun Orta Doğu politikasında ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte Arap ülkelerinde oluşan Batı karşıtlığı her geçen gün Türkiye karşıtlığı olarak yansımaya başlamıştır. ABD ve İngiltere’nin desteği ile NATO’nun Orta Doğu uzantısı olacak siyasi-askeri bir pakt oluşturmak amacıyla Türkiye’nin önderliğinde 1955 yılında Bağdat Paktı oluşturulmaya çalışılmıştır.Keywords
Türkiye, Orta Doğu, Batı Bloku ve Bağdat Paktı.

Abstract

With the outbreak of the Second World War, the USSR has evolved into a bipolar structure around. Turkey and the Arab threat detection with this process are completely changed. The real threat was the Soviet Union aimed at spreading south by Turkey. Despite sharing the same geography with Turkey Arabian Arabs as threatening its neighbor the Soviet Union without borders. The real threat to Arabs is Israel and the Western states. Turkey, while turning his face every day in the face of the Soviet threat to Western alliance has begun to turn its back on the Arabs. Turkey, which has more than half of the world's oil reserves, is adjacent to the Middle East, Turkey's secular Western Bloc with a structure that is able to have more intimate relationships, Arab countries to manage for many years, began to emerge Turkey to the forefront of Middle East policy of the West Block after having lived intertwined with them and 1950s with because it is the first Muslim country to recognize Israel. Western opposition in this process consisting in Arab countries began to be reflected in contrast with each passing day Turkey. US and UK with the support of NATO's Middle East extension in order to create a political-military alliance will be in 1955 under the leadership of Turkey has attempted to establish the Baghdad Pact.Keywords
Turkey, Middle East, Western Bloc and the Baghdad Pact.

Advanced Search


Announcements


    AĞUSTOS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ağustos sayısı için makale kabul edilmektedir.     Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları, Haziran sayısı yayınlamıştır.  Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri