Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye ve İran 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Problem Yapılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
(Comparative Analysis of Problem Structure in 6th Grade Mathematics Textbooks in Turkey and İran )

Author : Nesa - FEIZIPOUR  ; Menekşe Seden TAPAN BROUTIN ; M. Emin ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 1-10
    


Summary

Bu çalışmada Türkiye ve İran 6. sınıf matematik ders kitaplarında yer alan problemlerin gerçek hayatla ilişki durumları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada ders kitapları içerisinde yer alan problemler PISA bağlam kategorisine göre analiz edilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi olarak belirlenen bu çalışmada, toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular neticesinde her iki ülkeyi temsil eden 6. sınıf matematik ders kitaplarında yer alan günlük hatayla ilişkili sorular nicel olarak toplam soru sayısına göre az olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ve İran ders kitabına ait problemlerin PISA bağlam kategorisine göre en fazla kişisel ve en az bilimsel ve mesleki problem türüne yer verildiği görülmektedir. Matematiği somutlaştırmak, öğrencilere gerçek hayatta matematiği nerede ve nasıl kullanmaları gerektiğini daha iyi bir şekilde yorumlaya bilmeleri ve uluslararası sınavlarda daha başarılı olmaları için ders kitaplarındaki problemlerin daha yüksek düzeyde olması gerektiği düşünülmektedir. Ders kitaplarında yer alan problemlerin gerçek yaşam durumları ile ilişkilendirilerek, bilimsel ve mesleki kategorilere de daha fazla yer verilmesi gerektiği önerilmektedir.Keywords
Gerçek hayatla ilişkilendirme, Karşılaştırmalı Eğitim, 6.sınıf matematik ders kitapları

Abstract

In this study, the relationship between real life and the problems in 6th-grade mathematics textbooks in Turkey and Iran has been examined comparatively. The research analyzed the problems in the textbooks according to the PISA context category. In this study, which was determined as document analysis, one of the qualitative research approaches, the collected data were analyzed by content analysis. As a result of the findings, it was determined that the questions related to daily life in the 6th-grade mathematics textbooks represented in both countries were quantitatively less than the total number of questions. According to the PISA context category of the problems in the Turkish and Iran textbooks, it is seen that the most personal problem and the least scientific and professional problem types are included. It is thought that the problems in the textbooks should be higher to embody mathematics, to enable students to better interpret where and how they should use mathematics in real life and be more successful in international exams. It is suggested that the problems in the textbooks should be associated with real-life situations and more space should be given to scientific and professional categories.Keywords
Real-life connection, Comparative Education, 6th-grade math textbooks

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri