Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Y VE Z KUŞAĞI TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Gün geçtikçe değişen teknolojiyle ve yaşam kalitesinin yükselmesiyle birlikte yeni markalar ve çalışma ortamları ortaya çıkmıştır. Çağa uyum sağlamak amacıyla işletmeler mevcut ve potansiyel çalışanlarına kaliteli bir iş ortamında çalışabilmeleri için onların istek ve beklentilerini karşılayabilecek şekilde işe ilişkin unsurları (fiziksel çalışma koşulları, ücret vb.) hazırlamaya çalışmaktadırlar. Çünkü işletmeler, günümüzün zorlu rekabet şartlarında kendilerini başarıya ulaştıracak insan gücünü elde edebilmek ve koruyabilmek maksadıyla mevcut ve potansiyel çalışanlarının gözünde “çekici” olarak nitelendirilmelerini sağlamak durumundadırlar. Bu amaçla işletmeler, belirledikleri hedeflere ulaşma konusunda kuşak farklılıklarını gözeterek hareket etmelidirler. Bu araştırmanın amacı; Y ve Z Kuşağı turizm öğrencilerinin örgütsel çekicilik algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Turizm Fakültesi’nde ve Meslek Yüksekokulları’nın turizm bölümlerinde öğrenim görmekte olan 393 öğrencisinden yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada örgütsel çekicilik bileşenlerine verilen önemi ölçmek amacıyla Berthon, Ewing ve Hah (2005) tarafından geliştirilmiş olan “Örgütsel Çekicilik” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi ise SPSS 20 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Anket verileri tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları, Y ve Z Kuşağı turizm öğrencilerinin örgütsel çekicilik algılamalarını belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış olan sorulara katılım derecelerinin yüksek olduğunu göstermektedir.Keywords
Örgütsel çekicilik, Y kuşağı, Z kuşağı

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri