Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EKOFEMİNİZME ELEŞTİREL VE SANATSAL BİR BAKIŞ

20. yy’ın sonlarında artan tüketim çılgınlığını destekleyen teknolojik gelişmeler hem çevrenin zarar görmesini giderek hızlandırmış hem de üzerinde hegemonya kurulan kadın gibi her türlü varlığın çevreyle karşıt bir direnç kurmasına neden olmuştur. Kendini doğa ile aynı kaderi paylaşırken gören kadın, kendisi ve doğanın iyileştirilmesi için çeşitli savaşlar vermeye başlamıştır. Özellikle ekofeminist hareketler bu savaşlardan biridir. Doğa sorunlarının kadın ile ilişkilendirilmesi ve bu yolla bir çözüme ulaştırılması konusunda ekofeminist yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Kadın ve doğanın sömürüsünün eşleştirilmesi ve bu sömürünün ise ekofeminist bir bakış açısıyla çözülebileceği üzerine kendi içerisinde çeşitlenen birçok yaklaşım bulunmaktadır. Kadın bedeniyle yapılan mücadeleler, çevreci eylemler kapsamında kadın bedeninin kullanılması ve esnasında yapılan sanatsal faaliyetler, kadın ve doğanın içkinliğinin ön plana çıkarıldığı protestolar ekofeminizm açısından önemlidir. Çevreci faaliyetlerin ataerkilliğin eleştirisi, kadının sömürülmesi, doğanın üzerindeki tahakküm gibi çeşitli noktalarda gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Bu faaliyetler ışığında kadının ve doğanın, yeni bir temsil oluşturdukları ve sanatta da kullanılarak önemlerine dikkat çektikleri ortadadır. Doğanın ve doğada yaşayan her canlının dünyanın bir parçası olduğu ve varlığını devam ettirmek için işbirliği içinde olması gerekliliği artık kaçınılmaz görünmektedir. Ekofeminist yaklaşımlar içinde ulaşılan bir diğer sonuç ise doğa ve insan arasındaki eşitsizlik tartışmalarının konuma ve ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişmesidir. Bu bağlam üzerinden mücadeleye en küçük yapı taşından yani sisteme dâhil olan kendimizden başlamak gerektiği fikri doğmuş, kadın, doğa ve erkeğin eşit şartlar altında işbirliğinin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik olarak altı çizilmeye çalışılmıştır.Keywords
Ekofeminizm, feminizm, ataerkillik, kadın-doğa ilişkisi

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri