Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


1725 YILINDA OSMANLI TAHRİR DEFTERİNE GÖRE TEBRİZ

XVIII. yüzyılın ilk çeyreği boyunca cereyan eden olaylar Safevi Devleti’nin çöküşüne zemin hazırlamıştır.1720’de, Safevi Devleti’nin vaziyetini içeriden görmek ve tespit etmek için elçi olarak İsfahan’a gönderilen Dürri Ahmet Efendi’nin hazırladığı raporun askeri harekata elverişli bir tablo çizmesi üzerine 1723 yılında Osmanlı ordusu üç koldan İran’a girdi ve bir yıl sonra Tebriz Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçti. Osmanlı klasik geleneğine göre şehrin ele geçirilmesinden sonra bölgenin tahrir faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çalışmada 1725 yılında Osmanlı mülküne katılan Tebriz için hazırlanan Tahrir Defteri incelenecektir. Fethi takiben yürütülen tahrir faaliyetleri sonucunda 904 ve 908 numaralı iki cilt tahrir defteri hazırlanmıştır. Bu çalışmamızda 904 numaralı Mufassal Tapu Tahrir Defterini esas alarak bilgiler vermeye çalışacağız. Bu defterde yapılan tasnifi esas alarak Nefs-i Şehr-i Tebriz’in Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan idari yapısını, bölgelerin isimlerini, tahmini nüfuslarını, vergiye tabi olan mükellef sayısını, üretilen ürünlerin ve bulunan sanayinin adlarını, elde edilen ekonomik değerin tahmini miktarını tespit etmeye çalışacağız. Bu araştırma tarihi coğrafya açısından da çok önemlidir zira Safeviler dönemi İran’ıyla ilgili içerdiği bilgiler, kaydedilen yer ve bölge isimlerinin günümüzdeki isimlerle karşılaştırmasına imkan sağlar ve isimlerin zaman içindeki değişimlerini de gözlemlemeye imkan verir.Keywords
Tebriz, Osmanlı, Safevi, Tahrir Defteri, İdari yapı

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri