Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GELENEKSEL KİLİM DOKUMA SANATI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Kültürel miras, bir toplumun ortak paydasını oluşturan maddi ve manevi unsurlardan meydana gelen değerler bütünü ve bir ulusun kültürel, tarihi ve coğrafi kimliğinin değerli bir taşıyıcısıdır. Bu kapsamda somut olmayan kültürel miras varlıkları arasında önemli bir yere sahip olan el sanatları geleneği günümüz kentlerinde yaşatılmaya çalışılan geleneksel halk kültürünün son halkası niteliğindedir. Geleneksel el sanatlarının başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılması, bir kültürün varlığını sürdürebilmesi ve karakteristik yapısını gelecek nesillere aktarabilmesi noktasında önemli bir etken ve yöntemdir. Özellikle son yüzyılda ileri boyutlara ulaşan tek düze üretim ve tüketim çılgınlığı bu değerlerin yok olma tehlikesi ile baş başa kalmasına neden olmuştur. Bu noktada kentlerde varlığını koruyabilmiş geleneksel el sanatlarının hassasiyetle korunması, potansiyelinin ön plana çıkarılması önemli ve üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Çalışma Gaziantep’te somut olmayan kültürel miras varlıklarından biri olarak kabul edilen geleneksel el sanatlarının coğrafi ve kültürel anlamda önemli birer yansıtıcı ve aktarıcı olduğunu ifade edebilmek, özelde kilim dokumacılığının kültürel miras turizmi açısından varlığını ve potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla geleneksel kilim dokumacılığı konusunda farkındalık yaratılmak istenmiştir. Bu sanatın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kültür turizmi açısında potansiyelinin vurgulanması için kentte bu sanatı devam ettiren 7 kilim dokuma ustasıyla Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile mülakatlar yapılmış, katılımcıların ifadeleri tablolar haline getirilmiştir. Oluşturulan tablolar neden-sonuç ilişkisi dâhilinde ele alınarak içerikleri değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde Gaziantep’te kilim dokuma sanatının kültürel miras varlıkları arasında Antep kültürünü yansıtan önemli bir değer olduğu, son yıllarda artan seri üretim nedeniyle unutulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, fakat yine de kültür turizmi için yüksek bir potansiyele sahip olduğu ve kente gelen turistlerin dikkatini çektiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu sanatın devamlığının sağlanması konusunda yerel yönetimlerin ve halk eğitim merkezlerinin önemli bir rol oynadığı belirlenerek önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Geleneksel Kilim Dokuma Sanatı, Kültürel Miras, Kültür Turizmi.

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri