Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


UZAKTAN EĞİTİM BAŞLANGICINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ÇÖZÜMLERİ

Toplumların gelişerek tarih sahnesinde medeni ve uygar bir konuma gelebilmesi için en büyük sermayesi olan insanın, iyi eğitilmiş olması temel ve en önemli şarttır. Küreselleşme sonucu sınırların silikleşmesi, hayatın hemen hemen her alanında önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuş ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Küreselleşme ile birlikte büyük bir ivme kazanan teknolojik gelişmeler birçok alanda değişim ve dönüşüme neden olmuştur. Bu değişim ve dönüşümün eğitim alanındaki yansıması, uzaktan eğitim sistemiyle kendine karşılık bulmuş ve klasik eğitim anlayışının dışındaki milyonlarca insanın eğitilmesini sağlamıştır. COVID-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatın her alanında olumsuz etkilere yol açmıştır. Bu olumsuz etkilerin en çok hissedildiği alanlardan birisi de eğitim alanıdır. Bu olumsuzluklardan kaçınmak için bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir adaptasyon ile uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Araştırmanın konusu; COVID-19 salgını sebebiyleyaygın olarak uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı geliştirilen çözümlerdir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmış olup çalışma grubu belirlenirken kartopu örneklem yönteminden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular kullanılmıştır. Veriler, nitel veri analiz yaklaşımlarından olan içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada“uzaktan eğitim başlangıcında karşılaşılan sorunlar”, “uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlara öğretmen çözümleri”, “uzaktan eğitim sürecinde meslektaşlarının ve yöneticilerinin öğretmene katkıları”, “uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler ile ilgili karşılaşılan sorunlar”, “uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin daha avantajlı olabilmeleri için yapılması gerekenler ”gibi temalararaştırılmış ve bu ana temalar ve alt temalar ile ilgili olarak araştırma kapsamında; altyapı ve donanım temelli sorunların ön plana çıktığı, uzaktan eğitime uyum konusunda yaşanılan sorunların çoğunlukla motivasyon kaynaklı, en fazla başvurulan çözüm yolunun öğretmenin mesleki alanına yönelik çalışmaların olduğu, ders programlarının düzenlenmesi gibi idari yönden katkıların ön plana çıktığı, öğrencilerin; internet, bilgisayar, altyapı ve platform eksiklikleri ile karşılaştığı, motivasyon sorunları yaşadığı, öğretmenlerin süreçte moral olarak desteklenmesi ve uzaktan eğitim ile ilgili eğitilmesi gerektiği konusundaki tavsiyelerin öne çıktığı tespit edilmiştir,Keywords
Uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim sorunları,Covid-19,Öğretmen, Öğretmen çözümleri

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri