Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OSMANLI DEVLETİ’NDE İNSAN HAKLARI ALANINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İnsan hakları, insan olmanın bir gereği olarak hemen her dönem önemini korumuştur. Birey ile devlet arasındaki ilişkilerde bireyi devlete karşı koruyan ve bireye belli bir özgürlük alanı sağlayan insan hakları; modern devlet, hukuk devleti, anayasal devlet gibi kavramların öne çıkmaya başlamasıyla giderek daha fazla önem kazanmıştır. İnsan hakları alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak Osmanlı Devleti’nde özellikle 19. yüzyılda birtakım somut gelişmelerin yaşandığı bilinmektedir. Sened-i İttifakla başlayan süreci Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-i Esasi izlemiştir. Çalışma boyunca 19. yüzyıldan başlayarak bir anayasal devlet olmaya doğru giden Osmanlı Devleti’nde insan hakları konusunda yaşanan gelişmeler Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-i Esasi üzerinden ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti’nde yaşanan anayasacılık hareketlerinde insan haklarının ne ölçüde gelişme gösterdiğini eleştirel bir tutumla ortaya koymaktır. Çalışmanın ilk kısmında, insan hakları konusu ele alınmış ve insan hakları alanında dünyada yaşanan gelişmelere değinilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise insan hakları konusunda Osmanlı Devleti’nde yaşanan gelişmeler incelenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanun-i Esasi.

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız yayınlanmıştır.     MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mayıs sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mayıs tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri