Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA ALBERT CAMUS’NÜN DÜŞÜŞ ADLI ESERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Özgün metnin ve çeviri metnin karşılaştırmalı çözümlemesinin düzenli bir biçimde yapıldığı çeviri eleştirisi, nitelikli çevirmen ihtiyacının artmasıyla giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Karşılaştırmalı çözümlemenin amacı, çeviri metnin hangi unsurların etkisi altında hedef dile aktarıldığı ve kaynak metinden sapmaların nedenlerini araştırmaktır. Bu çalışmada, dünyaca ünlü yazar Albert Camus’nün 1956 yılında yayımlanan Düşüş adlı eserinin üç farklı çevirmen tarafından Türkçe’ye yapılan çevirileri, çeviri eleştirisi bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Akademik anlamda bir felsefeci sayılmayan Camus, yine de önemli felsefî görüşler ortaya koymuş, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche ve Martin Heidegger gibi filozofların başlattığı geleneği izleyerek insanın dünya içindeki konumuna anlam ve eylem açısından bakmış, Hıristiyanlığın simgelerini kullanma çabasını yansıttığı Düşüş adlı eserinde, din dışı, insancıl bir ahlâk anlayışının kolaya kaçan biçimlerini zekice alaya almıştır. Camus’nün Düşüş adlı eserinin üç farklı çevirisini incelediğimiz bu çalışma üç aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşamada, kaynak metnin daha iyi anlaşılması amacıyla yazarın yaşadığı dönem, kişiliği, edebî kimliği, üslûbu ve vermek istediği mesaj açıklanmıştır; ikinci aşamada, kitabın tarihi, türü, içeriği ve dili, kelime seçimi ve hangi amaçla yazıldığı açıklanmıştır; ve üçüncü aşamada, kaynak metni oluşturan çeşitli cümleler rastgele seçilip, bu cümlelerin farklı üç çevirideki karşılıkları bulunmuş ve kaynak metindeki cümleler ile çeviri metinlerdeki karşılıkları arasındaki ilişki çeviri stratejileri ve Gideon Toury’nin erek-odaklı çeviri yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgularda, üç farklı çevirmenin çeviri için hangi stratejilerden yararlandıkları ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada amaç, çeviri metinlerin iyi-kötü şeklinde değerlendirilmesi değil, kaynak metin ve çevirileri arasında yapılacak karşılaştırmalı çözümlemeler için bir kaynak ortaya koymaktır.Keywords
Çeviri, Çeviri Eleştirisi, Çeviri Stratejileri, Çevirmen

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri