Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLAHİ HİTAP- İLHAM İLİŞKİSİ

İlham kelimesi sözlükte, herhangi bir şeyi kalbe bırakmak, feyiz yoluyla bildirmek, bir şeyi zihne koymak ve telkin etmek demektir. Bu bildirme anında kişi, bunun bir ilham olduğunu ve Yüce Allah tarafından bildirildiğini bir şekliyle anlar ve gereğini hiç tereddüt etmeden yerine getirmeye çalışır. Bu mana, özellikle Yüce Allah ve Cebrail (a.s.) tarafından, süratli ve gizli bir şekilde zihne konulana özeldir. İlham kelimesi ayrıca yakalamak, kavramak ve keşfetmek manasına gelen "sezgi" anlamını da ifade etmektedir. Buna göre şair ve mucidlerin zihinlerinde beliren bilgiye de ilham denilebilir. Kur'an'da ilham kelimesi: " Allah, nefse kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham etmiştir" (Şems,91/8) şeklinde bir yerde geçmektedir. Ayetteki " elheme" fiiline, öğretti, tanıttı, bildirdi, yarattı, kavrattı gibi farklı manalar da verilmiştir. Buna göre ilham, tarif, talim ve tebyinden farklı olarak insanın kalbinde bir duygu ve düşüncenin oluşmasıdır. Tıpkı Kur'an'da insan dışındaki varlıklar hakkında kullanılan "vahiy" ifadesinin müfessirler tarafından "ilham" manasında kullanılması gibi. Söz konusu varlıklarda "vahiy/ilham" sonucu bir içgüdü, programlama, kodlama meydana gelmektedir. Aynı şekilde tüm insanlar da bu manada diğer varlıklar gibi birinci dereceden "fıtrat" dediğimiz "vahiy/ilham"a muhatap olmuşlardır. İlhamın ikinci derecesine ise, nübüvvet öncesi peygamberler, peygamber olmayıp Kur'an'da Yüce Allah'ın vahyettik dediği insanlar (Hz. Meryem, Havariler, Hz. Musa'nın annesi v.s), âlimler, evliyalar gibi mümtaz insanlar muhatap olmuşlar ve olmaya devam edeceklerdir. İlhamı, bir işi yapıp yapmama hususunda Allah tarafından insanın iç dünyasına ilka edilen duygu şeklinde tarif etmek ve bunun bir ilahi hitap olduğunu söylemek mümkündür. Bu makalede, ilahi hitabın bir çeşidi olan ilham, ihamın çeşitleri ve ilahi hitap - ilham ilişkisi ele alınacaktır.Keywords
İlahi Hitap, Nebi, Resul, Evliya, İlham

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız Yayınlanmıştır.    MAYIS SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız İçin Makalenizi 01 Mayıs Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri