Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hafif Çelik Yapıların Sökülebilirliği ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi
(Disassembly Of Light Steel Structures And Evaluation of The Situation In Turkey )

Author : Özlem EREN    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 42
Page : 105-126
    


Summary

Tasarım aşamasından itibaren yaşam döngüsü süreci dikkate alınarak yapılan tasarımlarda, yapıların yaşam sonunda yapı eleman ve bileşenlerinin tekrar kullanılabilmesi çevresel ve ekonomik değer yaratacaktır. Bu bağlamda yapılan çalışmada hafif çelik yapıların sökülebilirlik düzeyini ortaya koymak için Hafif Çelik Yapı Puanlama Sistemi (HÇYPS) geliştirilmiştir. HÇYPS’de her bir eleman dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve sökülebilirlik ana kriterlerine göre puanlanmaktadır. Puanlamanın yapılabilmesi için literatürden alınan her yapı elemanına ait değerler 5’li likert ölçeğine dönüştürülmüştür. Önerilen puanlama sisteminin Türkiye’deki hafif çelik yapıların sökülebilirlik düzeyini belirlemede kullanabilmek için en çok tercih edilen malzemeleri belirleme ve sektörde hafif çelik yapıların sökülebilirliğine yönelik yaklaşımın belirlenmesinde anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler HÇYPS’ne uygulandığında Türkiye’de hafif çelik yapıların sökülebilirlik düzeyinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür.Keywords
Hafif Çelik Yapı, Yapı Söküm, Tekrar Kullanım

Abstract

In designs made by taking into account the life cycle process from the design stage, the reuse of building elements and components at the end of the buildings' life will create environmental and economic value. In this context, the Light Steel Structure Scoring System (HÇYPS) was developed to reveal the demountability level of light steel structures. In HÇYPS, each element is scored according to the main criteria of durability, sustainability and demountability. In order to score, the values of each building element taken from the literature were converted into a 5-point Likert scale. In order to use the proposed scoring system to determine the demountability level of light steel structures in Turkey, a survey was conducted to determine the most preferred materials and to determine the approach towards the demountability of light steel structures in the sector. When the data obtained was applied to the HÇYPS, it was seen that the demountability level of light steel structures in Turkey was at a good level.Keywords
Light Steel Frame, Disassembly, Reuse

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri