Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUR’ÂN KAVRAMLARININ KUR’ÂN’IN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE ANLAŞILMASI (ZERAE ذَرَأَ ÖRNEĞİ)
(THE UNDERSTANDING OF THE KUR'AN CONCEPTS IN THE INTEGRITY OF THE QUR'AN (ZERAE ذرأ SAMPLE) )

Author : Nurettin ÇİFTÇİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 618-627
810    323


Summary

Kur’ân’ı Kerim, Arap dili ile nazil olmuş bir kitap olarak, ilk muhataplarının kullandığı kelime ve kavramları kullanmıştır. Arap dilinde, diğer dillerde olduğu gibi kelimeler eş anlamlı ve eş sesli olma özelliğine sahiptir. Buna tefsir literatüründe Vücûh ve Nezâir denir. Kelimelerin farklı anlamlarına rağmen, cümle içindeki kastedilen anlamını ortaya koyan o kelimenin bağlamıdır. Kur’ân’ı Kerim de Arapça bir kitap olarak eş anlamlı ve eş sesli kelimeleri içermektedir. Bu kelimelerin hangi anlamda kullanıldığı ve maksadının ne olduğunu ortaya koyan o kelimenin bağlamıdır. Yani bir kelimenin öncesi ve sonrasıyla olan anlam ilişkisidir. Tefsir literatüründe buna siyak ve sibak denir. Kur’ân konularına ayrılmadığı için bir konu ile ilgili âyetler Kur’ân’ın içinde serpiştirilmiş bir şekilde olduğu görülmektedir. Bu sebeple bir ayetin veya bir ayette geçen bir kelimenin hangi anlamda kullanıldığını ortaya koymak için öncelikle o ayetin veya kelimenin siyak sibakına ve Kur’ân bütünlüğü içindeki kullanımına bakmak gerekmektedir. Bu kelimelerden biri de Araf Sûresinin 179. âyetinde geçen “Zerae ذَرَأَ” fiilidir. Zerae ذَرَأَ fiili Kur’ân bütünlüğü içinde “yaratmak, ekmek, dikmek, ortaya çıkarmak, yetiştirmek, bitkiyi bitirmek” anlamında kullanıldığı halde birçok tefsir ve mealde “yarattı خَلَقَ” anlamı verilerek cinlerden ve insanlardan birçoğunun cehennem için yaratıldığı anlamı verilmektedir. Oysa gerek kelimenin Kur’ân bütünlüğü içindeki kullanımı gerekse de ayetin siyak-sibakı buna imkân vermemektedir. Çünkü bu anlamın Kur’ân bütünlüğü içinde ele alındığında insanın yaratılış amacına uymadığı görülmektedir. Zira cinlerin ve insanların yaratılış amaçlarının Allah’a ibadet olduğu bilinen bir gerçektir. Anahtar Kelimeler: Kur’ân’ın bütünlüğü, siyak-sibak, Zerae, yaratmak, yetiştirmek.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kur’ân’ın bütünlüğü, siyak-sibak, Zerae, yaratmak, yetiştirmek.

Abstract

The Qur'an has used the words and concepts used by its first counterparts as a book that has been spoken with the Arabic language. As in other languages in the Arabic language, the words have the property of being synonymous and spoken. This is called Wujûh and Nezâir in Tafsir literature. Despite the different meanings of the words, it is the context of the word that reveals the meaning of the meaning in the sentence. The Qur'an also contains synonyms and spoken words as an Arabic book. It is the context of that bald which reveals what meaning these words are used and what is its purpose. In tafsir literature it is called siyak and sibak. It is seen that the verses related to a subject are interspersed within the Qur'an as they are not divided into Qur'anic subjects. For this reason, it is necessary to first look at the use of that verse or calm in the Qur'anic whole and in the Qur'anic unity in order to reveal the meaning of a verse or a calf passing in one month. One of these words is the verb "Zerae ذرأ" in the 179 th verse of the Araf Sura. The meaning of Zerae ذرأ is used in the meaning of "creation, bread, sewing, exposing, cultivating, finishing the plant" within the Quranic vernacular unity of the Qur'anic verb meaning "created خلق" in many interpretations and meanings. However, both the use of the balun in the integrity of the Qur'an, but also the Qur'an is not permissible. Because, when this meaning is taken into account in the unity of the Qur'an, it seems that it does not conform to the purpose of creation. It is a known fact that the purpose of creation of demons and humans is to worship Allah.Keywords
Key Words: The integrity of the Qur'an, Siqaq-sibak, Zerae, to create, to cultivate

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi Sisteme 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.     EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri