Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOĞATEPE (KARS) KÖYÜNDE KIRSAL TURİZM FAALİYETLERİNİN COĞRAFİ BİR BAKIŞ AÇISI İLE İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF RURAL TOURISM ACTIVITIES IN BOĞATEPE (KARS) VILLAGE WITH A GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE )

Author : TOLGA KORKUSUZ  ; Derya ABACIALIR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 203-220
    


Summary

Bu çalışmada, Kars ilinde bulunan Boğatepe köyündeki kırsal turizm faaliyetleri coğrafi bir bakış açısı ile incelenerek, köyün günümüzde kırsal turizmde geldiği durumun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kırsal turizm faaliyetleri genellikle turistlerin bir köylü gibi yaşadığı ve onların gündelik işlerini tecrübe ettikleri şekilde geçekleşmektedir. Araştırma sırasında Boğatepe köyüne de gelen turistlerin bahsi geçen faaliyetlerde bulundukları gözlemlenmiştir. Araştırma yapılırken öncelikle konu ile alakalı literatür taraması yapılmıştır. Köy ile alakalı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan çeşitli nicel veriler alınmıştır. Ayrıca köyde bulunan yerel halk ve turistler ile mülakatlar yapılarak her iki tarafın görüşlerine başvurulmuştur. Nitel ve nicel yöntemlerin kullanılması nedeniyle bu çalışmayı karma desenli olarak nitelendirmek mümkündür. Bilindiği üzere kırsal turizm faaliyetleri diğer turizm faaliyetlerinden oldukça farklıdır ve genellikle az sayıda turist tarafından tercih edilmektedir. Boğatepe köyünde yapılan turizm faaliyetleri arasında “kırsal yaşamı tecrübe etme” ön plana çıkmaktadır. Ancak, Boğatepe köyünde, tipik faaliyetlerin yanında, kadın girişimciliğin ön plana çıktığı ve bazı turistlerin bu yüzden köyü tercih ettikleri tespit edilmiştir.Keywords
Boğatepe köyü, Kırsal Turizm, Kars ili.

Abstract

In this study, it is aimed to evaluate the current situation of the village in rural tourism by examining the rural tourism activities in Boğatepe village in Kars from a geographical perspective. Rural tourism activities usually take place in such a way that tourists live like a villager and experience their daily work. During the research, it was observed that the tourists coming to Boğatepe village also engaged in the mentioned activities. While doing the research, first of all, the related literature was searched. The Various quantitative data, associated with the village, were taken from Turkey Statistical Institute and General Directorate of Meteorology. In addition, interviews were held with local residents and tourists in the village, and both parties were consulted. Due to the use of qualitative and quantitative methods, it is possible to characterize this study as a mixed pattern. As it is known, rural tourism activities are quite different from other tourism activities and are generally preferred by a small number of tourists. Among the tourism activities carried out in Boğatepe village, "experiencing rural life" stands out. However, in Boğatepe village, it has been determined that besides typical activities, female entrepreneurship is prominent and some tourists prefer the village for this reason.Keywords
Bogatepe Village, Rural Tourism, Kars city.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri