Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2018 COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI
(CLIMATE CHANGE CONCEPT IN THE 2018 GEOGRAPHY CURRİCULUM AND TEXTBOOKS )

Author : Abdullah TÜRKER    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 108-119
    


Summary

1990’lı yıllarda küresel sıcaklık ortalamalarındaki artış rakamlarına bağlı olarak konuşulmaya başlanan küresel iklim değişikliği günümüzün en önemli çevre sorunları arasında gösterilmektedir. Gerekli önlem ve azaltma çabalarında kararlılıkla hareket edilmediği sürece gelecekteki etkisinin daha da artacağı açıktır. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede bilinçli bir toplum büyük öneme sahiptir. Bu süreçte öğretim kurumlarına büyük görev düşmektedir. Konu alanı itibariyle Coğrafya, öğretim sürecindeki baş aktör olarak ifade edilebilir. Küresel iklim değişikliği kavramının Coğrafya Dersi Öğretim Programı ve ders kitaplarında ele alınış biçimini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yürütülmüştür. Bu kapsamda öğretim programı ve tüm sınıf düzeylerindeki ders kitapları incelenerek iklim değişikliği kavramına nasıl yer verildiği belirlenmiştir. Bulguların analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda iklim değişikliği kavramına öğretim programında hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. İklim değişikliği ile ilişkili olduğu düşünülen kazanımların ise 11. ve 12. sınıflarda olduğu belirlenmiştir. Ders kitaplarında da benzer biçimde 11. ve 12. sınıf kitaplarında kapsamlı bilgilere yer verilmiştir. 11. ve 12. sınıflarda coğrafya dersinin seçmeli dersler arasındadır ve öğrenciler üniversite giriş sınavına hazırlık sürecindedir. Bu nedenle iklim değişikliği ile ilgili kazanım ve konuların öğrencilerin daha fazla ilgi göstereceği düşünülen 9. sınıfa alınması önerilmektedir.Keywords
İklim değişikliği, Coğrafya öğretim programı, Coğrafya Ders kitapları

Abstract

Global climate change, which started to be discussed in the 1990s depending on the increase in global temperature averages, is shown among the most important environmental problems of today. It is clear that its future impact will increase even more if the necessary precaution and mitigation efforts are not taken decisively. A conscious society is of great importance in combating global climate change. Education institutions have a great role in this process. Geography in terms of its subject area can be expressed as the main actor in the teaching process. This study, which was conducted to determine the way the concept of global climate change is handled in the Geography Lesson Curriculum and textbooks, was carried out with document analysis, one of qualitative research methods. In this context, the curriculum and textbooks at all grade levels were examined and it was determined how the concept of climate change is included. Descriptive analysis was used to analyze the findings. As a result of the research, it was determined that the concept of climate change is not included in the curriculum. It was determined that the gains thought to be related to climate change are in the 11th and 12th grades. Similarly, comprehensive information is included in the textbooks in the 11th and 12th grade books. It is among the elective courses of the 11th and 12th grade geography course and students are in the process of preparing for the university entrance exam. For this reason, it is recommended that students be taken to the 9th grade, which is thought to be more interested in the acquisitions and topics related to climate change.Keywords
Climate change, Geography curriculum, Geography Textbooks

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri