Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EMPATİK MODELLEME İLE KAPSAYICI TASARIMA YÖNELİK FARKINDALIK GELİŞTİRME: KAMPÜS ORTAMINDA BİR VAKA ÇALIŞMASI
(DEVELOPING AWARENESS TOWARDS INCLUSIVE DESIGN WITH EMPATHIC MODELING: A CASE STUDY IN A CAMPUS ENVIRONMENT )

Author : İpek Memikoğlu  ; Bülent Ünal; Elif Güneş  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 44-52
    


Summary

Yapılı çevrenin tasarımı, insanların günlük faaliyetlerine katılımı üzerinde etkisi olabileceğinden çok önemlidir. Çoğunlukla, kullanıcılar ile yapılı çevre arasında erişim ve kullanım engellerine neden olan bir uyumsuzluk vardır. Tasarımcıların, yapılı çevrenin kullanıcılarının çeşitli yetenek ve ihtiyaçlara sahip olabileceğinin farkında olmaları, bu uyumsuzluğu gidermek için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, Ankara'da özel bir üniversitenin İç Mimarlık bölümünde verilen deneysel bir seçmeli tasarım dersi sırasında kapsayıcı tasarıma yönelik farkındalık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, derse kayıtlı otuz öğrencinin, üniversite kampüsünü görme engelli birey rolüne girerek empatik modelleme ile deneyimlemesi ve deneyimlerini tanımlaması yöntem olarak kullanılmıştır. Görme engelli bir kullanıcı açısından kampüs ortamındaki engelleri belirlemek için anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile empatik modellemenin kapsayıcı tasarımı desteklemek için önemli olduğu ve öğrencilerin farklı özelliklere ve engellere sahip insanların dâhil edilmesine yönelik farkındalık geliştirmelerine izin verdiği gösterilmektedir. Bu nedenle, kapsayıcı tasarımın, tasarım eğitiminin temel ve ayrılmaz bir parçası olarak içerilmesi ve eğitim sürecine entegre edilmesini gerektiğini vurgulamaktadır.Keywords
Yapılı Çevre, Empatik Modelleme, Kapsayıcı Tasarım, Kullanıcı Deneyimi, Görme Bozukluğu

Abstract

The design of the built environment is very crucial since it can have an impact on the engagement and participation of people in their everyday activities. Often there is a mismatch between the users and the built environment that causes barriers to access and use. Designers need to be aware that users of the built environment can have diverse abilities and needs. This study aimed to develop awareness towards inclusive design during an experimental inclusive design course taught at the Interior Architecture department of a private university in Ankara, Turkey. Thirty students enrolled in the course experienced the university campus by empathic modeling and described their experiences and difficulties as being visually impaired. A questionnaire was administered to identify the barriers in the campus environment from the perspective of a visually impaired user. Empathic modeling was shown to be important to support inclusive design and allowed students to develop awareness to inclusion of people with different abilities. Therefore, inclusive design has to be emphasized as a fundamental and inseparable aspect of the design education.Keywords
Built Environment, Empathic Modeling, Inclusive Design, User Experience, Vision Impairment

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri