Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZMDE HAVACILIK VE TÜRK HAVA YOLLARI MODELİ
(AVIATION IN TOURISM AND TURKISH AIRLINES MODEL )

Author : Cuneyt Mengu    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 149-179
    


Summary

Turizm endüstrisinin temelini ulaşım ve konaklama sektörleri oluşturmaktadır. Bu iki sektör arasında koordinasyon görevini seyahat acentaları yapmaktadırlar. Havacılık ulaşım sektörünün en önemli unsurudur. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre global olarak küçümsenmeyecek istihdam olanağı yaratan ve ülke ekonomilerine fark edilir katkılar sağlayan uluslararası turizm endüstrisindeki yıllık % 4-5 oranlarında artışın devam etmesinin havacılık sektöründe yaşanan gelişmelere bağlı olduğu kabul edilmektedir. Havacılık sektörü turizm endüstrisinin olmazsa olmazıdır. Geleneksel havayollarının operasyonları, aynı sektörde yer alan düşük maliyetli havayolları (LCC) başta olmak üzere konaklama ve seyahat acentacılığı gibi sektörler ile ortaya çıkan çıkar çatışmaları ikilem yaratmaktadır. Bu çalışmanın amacı, turizmin gelişmesine yadsınamaz katkılar sağlayan geleneksel havayollarının liberal sistem koşullarında başarı elde etmek adına gerekli olan politikalarının uygulanması, slot düzenlemeleri ve ulusal havayolumuz THY’nin uygulamakta olduğu dünya çapındaki modeli incelemektir. Çalışmada nitel desenli araştırma yöntemi esas alınmış, konuya ilişkin havacılık teknolojisindeki süregelen gelişmeler kapsamında havalimanları kapasitesi, havayolu maliyet yapılarının ve fiyat rekabetçiliğinin şekillenmesine yardımcı olan yoğunluk ekonomileri, verim yönetimi, rezervasyon sistemleri, sefer çeşitleri, yeni uçak tipleri ve sektördeki ittifaklar gibi havacılık endüstrisinin temelini oluşturan ekonomilere odaklanılmıştır. Çalışmanın bulguları kapsamında THY’nın dünya çapında bir ilk olarak uyguladığı model incelenmiştir.Keywords
Turizm, Havacılık, LCC, Yoğunluk Ekonomisi, THY Modeli.

Abstract

Transportation and accommodation sectors constitute the basis of the tourism industry. Travel agencies serve as coordination with these two sectors. Aviation is the most important element of the transportation industry. According to the World Tourism Organization (UNWTO), it is accepted that the continuation of the 4-5% annual increase in the international tourism industry, which creates employment opportunities that cannot be underestimated globally and makes noticeable contributions to the country's economies depends on the developments in the aviation sector. The aviation sector is indispensable for the tourism industry. Conflicts of interests among traditional airlines, particularly with low-cost airlines (LCC) in the same sector, as well as accommodation and travel agency sectors which create a dilemma. The aim of this study is to implement the policies of traditional airlines, which make an undeniable contribution to the development of tourism, in order to achieve success under liberal system conditions, slot arrangements and to examine the worldwide model implemented by our national airline THY. Qualitative research method was used in the study, and in relation with the subject, airport capacities within the scope of ongoing developments in aviation technology, density economies that help shape airline cost structures and price competitiveness, yield management, reservation systems, flight and new aircraft types, and alliances in the industry that form the basis of the aviation industry were focused. Within the scope of the findings of the study, the THY model of aviation applied for the first time in the world was examined.Keywords
Tourism, Aviation, LCC, Density Economy, THY Model.

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri