Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKOFEMİNİZME ELEŞTİREL VE SANATSAL BİR BAKIŞ
(A CRITICAL AND ARTISTIC VIEW OF ECOFEMINISM )

Author : Gamze Emirdağı    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 11-21
    


Summary

20. yy’ın sonlarında artan tüketim çılgınlığını destekleyen teknolojik gelişmeler hem çevrenin zarar görmesini giderek hızlandırmış hem de üzerinde hegemonya kurulan kadın gibi her türlü varlığın çevreyle karşıt bir direnç kurmasına neden olmuştur. Kendini doğa ile aynı kaderi paylaşırken gören kadın, kendisi ve doğanın iyileştirilmesi için çeşitli savaşlar vermeye başlamıştır. Özellikle ekofeminist hareketler bu savaşlardan biridir. Doğa sorunlarının kadın ile ilişkilendirilmesi ve bu yolla bir çözüme ulaştırılması konusunda ekofeminist yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Kadın ve doğanın sömürüsünün eşleştirilmesi ve bu sömürünün ise ekofeminist bir bakış açısıyla çözülebileceği üzerine kendi içerisinde çeşitlenen birçok yaklaşım bulunmaktadır. Kadın bedeniyle yapılan mücadeleler, çevreci eylemler kapsamında kadın bedeninin kullanılması ve esnasında yapılan sanatsal faaliyetler, kadın ve doğanın içkinliğinin ön plana çıkarıldığı protestolar ekofeminizm açısından önemlidir. Çevreci faaliyetlerin ataerkilliğin eleştirisi, kadının sömürülmesi, doğanın üzerindeki tahakküm gibi çeşitli noktalarda gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Bu faaliyetler ışığında kadının ve doğanın, yeni bir temsil oluşturdukları ve sanatta da kullanılarak önemlerine dikkat çektikleri ortadadır. Doğanın ve doğada yaşayan her canlının dünyanın bir parçası olduğu ve varlığını devam ettirmek için işbirliği içinde olması gerekliliği artık kaçınılmaz görünmektedir. Ekofeminist yaklaşımlar içinde ulaşılan bir diğer sonuç ise doğa ve insan arasındaki eşitsizlik tartışmalarının konuma ve ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişmesidir. Bu bağlam üzerinden mücadeleye en küçük yapı taşından yani sisteme dâhil olan kendimizden başlamak gerektiği fikri doğmuş, kadın, doğa ve erkeğin eşit şartlar altında işbirliğinin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik olarak altı çizilmeye çalışılmıştır.Keywords
Ekofeminizm, feminizm, ataerkillik, kadın-doğa ilişkisi

Abstract

Technological advances that supported the growing consumer frenzy especially in the late 20th century, accelerated the damage to the environment, and caused all kinds of beings, such as women, who are dominated by men, to establish an opposing resistance. Seeing themselves, as suffering the same fate as nature, the women began to fight various battles for themselves and to make nature better. Especially eco-feminist movements are one of these battles. Ecofeminist approaches are remarkable in terms of associating environmental problems with women and seeking ways to resolve them that way. There are many various approaches on the matching of exploitation of women and nature and the fact that this exploitation can be solved from an ecofeminist perspective. Campaigns conducted with the female body, the use of the female body within the framework of environmental campaigns and artistic activities during these campaigns, protests in which the immanence of women and nature is brought to the forefront are important for ecofeminism. It is seen that environmental activities take place at various points, such as criticism of patriarchy, exploitation of women, domination over nature. In the light of these activities, it is obvious that women and nature create a new representation and highlight their importance by being used in art. It is evident that nature and every living being in nature are part of the world and should cooperate to continue their existence. Another outcome among ecofeminist approaches is that discussions on inequality between nature and humans are different based on location and the level of development of countries. Within this context, the idea that the struggle should start from the smallest unit, namely, from ourselves emerged, and the cooperation of women, nature and men under equal conditions was emphasized socially, economically, culturally and politically.Keywords
Ecofeminism, feminism, patriarchy, woman-nature relationship

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri